Algemeen
Artikelen overzicht Schoolorganisatie Boeken Top 10 - 2016 Leeromgevingen Nederlands onderwijsstelsel Pedagogische opdracht Roos van Leary -1- Professionele vrijheid Nakijken leerlingenwerk Kindgericht onderwijs Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies Aandacht in leerproces Gemotiveerde leerhouding Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Leren met kunst Ontwikkelend bewegen Brede school Schoolopbrengsten essentie Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Creativiteit bevorderen Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Ervaringsreconstructie Gerichte feedback FTC: praktijk Leerweg mbo Adaptieve software Wereldgericht onderwijs -1- Wereldgericht onderwijs -2- Getting things done Je hoofd leeg maken Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Hogere denkvaardigheden Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Kindgericht onderwijs Kleine scholen Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Leerlingen leren kennen Leraarschap waarderen Seksuele diversiteit Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Normjaartaak Observeren Ondernemende pedagogen Onderwijs moet boeien Onderwijsverslag 2012/2013 Ontwikkelingspsychologie Onderzoekende leraar OGW in 4 niveaus Leerkrachtgedrag Subjectificatie Biesta reflectie Samenlevingsgerichte school Zelfvertrouwen leerkracht Sociale pubers Spiritualiteit Complimenten en belonen Talentontwikkeling op school Tiener college Onderwijstijdschrift JSW Top 10 artikelen 2015 Boeken Top 10 - 2015 Bouwstenen verandercapaciteit Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Ontspannen lesgeven tips Zorg voor het kind
bestuur
Ontwikkeling bestuur en toezicht Bovenschools leiderschap Diversiteit in besturen Varianten bestuur en toezicht Governance & opbrengst 1 Governance & opbrengst 2 Luisterend bestuur
betrokkenheid
Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid 3.0 Passende ouderbetrokkenheid Community bouwen Keurmerk ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid een hype? LoopbaanoriŽntatie Ouders en VVE Ouderbetrokkenheid in VVE Ouders en onderwijs Externe hulpverleners Samenwerking ouders
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Digitale oudercommunicatie Tevredenheidsonderzoek Iedere ouder telt Klagende ouders Missers met ouders Educatief partnerschap Constructieve communicatie 1 Constructieve communicatie 2 Startgesprekken na de zomer Nieuwe vormen Verbindend communiceren Vanzelfsprekende relatie
Gedragsproblemen
Gedragsproblemen Psychiatrisch onderwijsmodel Functie gedragsproblemen Gedragsproblemen leerkrachtgedrag Gedragsproblemen tips Omgaan met gedragsproblemen Interventies gedragsproblemen Professionele houding Preventie gedragsproblemen Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
HGW
Handelingsgericht werken HGW uitgangspunten 1 - 4 HGW uitgangspunten 5 - 7 HGW praktijk Begeleidingsstructuur HGW OGW HGW en gedrag Doorontwikkeling HGD diagnostiek HGW classificeren HGW en OGW HGW leerling niveau HGW en remedial teaching HGW overdracht HGW passend onderwijs HGW en RT bijdrage HGW samenhang OGW Opbrengstgericht werken OGW en samenwerking OGW en school cultuur Handelingsgericht indiceren
LVS
Functionele toetsvragen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 Digitale toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen De inspectie gaat mank Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Schoolvaardigheidstoets spelling Cito spelling toets 2 Teaching to the test Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Kleuters zonder cito
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Communicatie met ouders
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
ADHD
ADD tips ADHD misdiagnose Motivatie en energie Coaching leerling ADHD tips ADHD uitleg Voeding en lifestyle Jagerskinderen Neurofeedback en werkgeheugentraining Besturingssysteem Red de ADHD diagnose
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Groepsplan
Doelen groepsplan Groepsplan kleuters Groepsplan corveetaak? Handzaam groepsplan Opbrengstgericht werken Werken met Groepsplan gedrag Groepsplanloos
Intelligentie
IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest Intelligentiekloof
Klassenmanagement
Grote en kleine groep Klassenmanagement Soepele lesovergang Opbrengstveroorzakend lesgeven Relatie inzetten Zelfstandig werken
Professionalisering
Blended learning Competentiemanagement UUU werkmodel High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Intern begeleider Leerkracht centrale factor High impact learning (1) Het lerarenregister onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professioneel vermogen Programma LeerKracht SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO
Rekenen
Beter rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Differentiatie voorbereiding Dyscalculie kenmerken Leren klokkijken Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Rekenen automatiseren Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Autisme ASS
ASS tips Autisme en communicatie Autisme handleiding Autisme bij meisjes Van bao naar vo Syndroom van Asperger
Instructie
Directe instructiemodel Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Cesuur Excelleren Maatwerk en vakmanschap Overladenheid Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Overdenken en doen
Overdenken en doen Een denkpauze Leraren en leerlingen Ontwikkeling van kinderen Leren en onderwijzen Paradoxen Intern werkmodel Werkmodel leerling Zelfvertrouwen Professionalisering Faalangst begeleiden Pedagogisch contact
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Weerbaar maken
Taal
Begrijpend lezen is een houding taalgericht zaakvakonderwijs 1 Reflectie Woordenschat differentiatie Taal bij het jonge kind OGO bovenbouw Taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
CoŲperatief leren
CoŲperatief leren CoŲperatieve werkvormen
Klimaat
Hoge verwachtingen Pedagogisch basisklimaat Attitude in de klas Groepsprocessen Pedagogisch klimaat Aanraken van kinderen Pedagogisch leiderschap Groepsvorming Positive Behavior Support Veilige school Fysiek straffen Werkklimaat tips
Leren
Flexibel puberbrein Blended learning Cognitieve balans Buitenschools leren Onderzoekend leren Effectiever onderwijs Digitale feedback Digitale feedback 2 Edutainment Leerbevorderende feedback Positieve feedback Feedback op emotie Burgerschap games Hoe kinderen leren Verbeteren leerprestaties ICT differentiatie Informeel leren Intrinsieke motivatie Leerhouding als basis Programmeren 2 Acht dimensies Leren denken Programmeren 1 Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Mythe van leerstijlen Online informatievaardigheden methoden Ontwikkeling hersenen Startende leerkracht
Lezen
Effectief leesonderwijs Lezen met lees-app Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Close Reading Denkend lezen Ontluikende geletterdheid Goede schoolteksten Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Lezen en schrijven Interactief voorlezen Leesmotivatie bevorderen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Visie op literatuuronderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Leuke schoolteksten Begrijpend luisteren en lezen Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Lettertype Dyslexie Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren
Differentiatie
Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŽnte differentiatie Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Probleemgedrag in gradaties Didactische impulsen OGO
Jonge kind
Ontwikkeling kleuter
Kernkwaliteiten
Coachen van leerlingen Kernkwaliteiten Vragen stellen De mentor als spil in de begeleiding Positieve psychologie
Leiding geven
Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Schoolleider als regisseur Stakeholders Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren Persoonlijk leren Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren Onderwijswaarden
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Werkvormen
didactische werkvormen cooperatief leren didactische werkvormen discussievormen Werkvormen - Instructie didactische werkvormen interactievormen didactische werkvormen opdrachtvormen didactische werkvormen schrijfopdrachten didactische werkvormen spelvormen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Faalangst
Faalangst uitleg Tips voor gedragsproblemen in de klas - faalangst
Gym
Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Uitdagend onderwijs Chronisch onderpresteren Differentiatie Excellentie bevorderen Slimme kleuters Onderpresteerders Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Extra zorgvraag Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Motivatie
Autonomie counseling Drijfveren voor leren Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Hakken in het zand Motivatie vmbo Zelf gereguleerd leren
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Opvoeden
Opvoeden
Pesten
Gevolgen van pesten Pesten groepsaanpak Vijfsporenaanpak pesten Steungroepaanpak Pesten tips No blame-methode Pesterijen op school
Raad van Toezicht
Rolvast gedrag Herinrichting Raad van Toezicht Bezoek raad van toezicht Raad van toezicht tips Rijnlandse besturing
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Duurzame schoolontwikkeling Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Toezicht onderwijskwaliteit Ontwikkelen van wijsheid
Middelen
Computerapplicaties Digitaal schoolbord ICT-beleidsplan Leren in 2020 - 1 Leren in 2020 - 2 Onderwijs en ICT Werking en beperking
ODD
ODD tips
Problemen
40-urige werkweek Hechting en adoptie Kind en delict Concentratieproblemen Cyberpesten Depressie en zelfmoord Scheiding ouders Examenvrees Problematisch internetgedrag Bureau Halt Hechtingsstoornissen Gezonde leefstijl Leraren pesten leraren Omgaan met agressie Onveilige hechting Verwende kinderen Regeldruk en administratie Spijbelen Kinderrechter Werkdruk verlagen Getraumatiseerde kinderen Vluchtelingen begeleiding Werkdruk tips
Techniek
Empirische cyclus (1) Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude
VO en MBO
Mentoraat WetenschapsoriŽntatie MBO en ouders Ouderbetrokkenheid in VO Schoolkeuze havo/vwo Vaders in het voortgezet onderwijs Management en organisatie
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Kunst
Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barriŤres en succes Kunstintegratie als betekenisgeving kunstintegratie nascholing schoolcultuur Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles CultuurcoŲrdinator kunst integreren in je lessen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Handelingsgericht passend onderwijs Hogere orde denken OPP en IQ samenwerken met ouders in passend onderwijs Kwaliteit met NSCCT Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Ruimte voor leraren Toelaatbaarheid
Visies
Adaptief onderwijs Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2) Effectieve voorbereiding van de rekenles (1) TIMSS-2015 Vernieuwend bŤtaonderwijs
Handleiding Zorgroute
Inleiding Cyclus HGW Signaleren Groepsplan Onderwijsbehoeften Uitvoeren groepsplan Groepsbesprekingen Overgangen
ICT
Digitale leermiddelen Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Weinig ICT-gebruik ICT-innovatie Digitale didactiek

 

Top 10 artikelen 2015

Geplaatst op 1 juni 2016

Populair

Deze artikelen van Wij-leren.nl werden in 2015 het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in de thema's die er spelen in onderwijsland.

1.625.058 bezoekers

In heel 2015 waren er 1.625.058 bezoekers op Wij-leren.nl. Het gaat dan om 1.047.098 unieke personen die samen voor 2.824.174 paginaweergaven zorgden.

Analytics 2015

Lage verwerkingssnelheid Ik snap het wel, maar niet zo snel…
Arja Kerpel Als dit kind zo slim is, waarom is hij dan zo langzaam? Huiswerk maken, antwoord geven: alles duurt lang... Wat kun je doen voor kinderen met een langzame informatieverwerking?
Coachen van leerlingen

De coachende rol van leraren
Dolf Janson De coachende rol van leraren is doorslaggevend voor de opbrengsten van het onderwijs. Slechte coaching kan je niet corrigeren met een goede instructie. Help mij het zelf te doen!

Misverstanden hoogbegaafdheid

Zeven misverstanden rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel Misverstanden rond begaafdheid zorgen ervoor dat hoogbegaafden niet het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben en vast kunnen lopen. Wat zijn veel voorkomende misverstanden?

Regeldruk en administratie Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels Regeldruk en administratie: Duidelijkheid over verplichtingen kan helpen om scholen de juiste keuzes te laten maken bij het administreren van hun procesinformatie en resultaten.
Hoge verwachtingen Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier Rosenthal toonde aan dat hoge verwachtingen bijdragen aan beter leren. Vooral jonge kinderen ontwikkelen sneller. Laten we leren van het Rosenthaleffect!
40-urige werkweek De 40-urige werkweek: lust of last?
Marjolein Zwik Elke leerkracht werkt zonder de uren te tellen. De motivatie om ‘het goede’ te doen voor de leerlingen is groot. Dat is misschien ook wel onze grootste valkuil.
Effectief leesonderwijs

Aantrekkelijk en effectief leesonderwijs
Paul Filipiak Wilt u de leesmotivatie verhogen? Richt dan een goede klassenbibliotheek in. Gebruik aantrekkelijke leeswerkvormen. Ga met elkaar aan de leespraat!

ADD tips

ADD - Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg In dit artikel krijg je als leerkracht praktische tips over het omgaan met ADD in de klas. Belangrijk om te weten als ADD eenmaal vastgesteld is bij een kind in je klas!

Verwende kinderen

Alles voor je kind
Willem de Jong Problematische verwenning bederft kinderen. Materieel: ze worden bedolven onder speelgoed. Pedagogisch: ouders grijpen niet in. Affectief: overdaad aan liefde.

HGW praktijk

Handelingsgericht werken: dat doe ik al lang!
Noëlle Pameijer De HGW praktijk vraagt effectieve feedback, maar ook feed up en feed forward! Want we leren niet alleen van successen: stralend leren, maar ook van fouten: balend leren.

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Top 10 artikelen 2015Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.