Nieuwe bijdragen maart 2014

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Opbrengsten meten is een actueel thema. Maar stellen we onszelf niet teveel eisen? Teije de Vos doet een voorstel voor een sober LVS.

Luc Stevens pleit voor een afgebakende rol voor zowel ouders als leerkrachten. Ieder hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid en dat moet niet door elkaar gaan lopen.

Groepsplannen zijn de laatste jaren nogal in opkomst. Maar worden ze wel op een zinnige manier ingezet? Kees van Overveld merkt dat groepsplannen vaak als een corveetaak gezien worden.

En natuurlijk nog veel meer onderwijskundige thema's in deze nieuwsbrief!

Hartelijke groeten,

De redactie

Autisme bij meisjes

´A-girl´, meisjes met autisme in het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete Dit artikel gaat over meisjes met een autisme spectrum stoornis in het voortgezet onderwijs. Waar lopen zij tegenaan? Wat zijn oplossingen?

Kunstonderwijs

Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis Kunstvakken in het basisonderwijs kunnen goed bijdragen aan het ontwikkelen van 21st century skills bij leerlingen.

Luc Stevens over ouderbetrokkenheid

Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Machiel Karels Leerkrachten moeten aan ouders verantwoording afleggen over de ontwikkeling van het kind. En het welbevinden van kinderen is ook thuis een punt van aandacht.

Een sober leerlingvolgsysteem Een sober leerlingvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos Er wordt alom geklaagd over de toetsdruk en de toetscultuur. In deze bijdrage een voorstel om minder te toetsen en beter te observeren.
Brede school en integratie De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen in een brede school.
Gedragsproblemen leerkrachtgedrag

Gedragsproblemen in de klas: preventie
Anton Horeweg Kinderen met “probleemgedrag” willen het ook gewoon goed doen. Het lukt hen alleen (nog) niet. In dit artikel tips om gedragsproblemen te voorkomen.

IQ onderzoek

IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten Wat zegt intelligentie over het gedrag van iemand? Wat is intelligentie eigenlijk? Hoe meet je het? Lees meer over intelligentie en IQ-testen in dit artikel.

Groepsplan corveetaak?

Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld In dit artikel kijken we naar het werken met groepsplannen, welke problemen leraren in de praktijk ondervinden en wat een oplossing daarvoor is.

Onderwijs idealisten

Onderwijs en de idealisten
Lex Hupe Het onderwijs verkeert in een spagaat tussen prestaties verhogen en kindgerichtheid. Allerlei organisaties proberen hun idealen in het onderwijs te verwezenlijken.

Tiener college

Tiener College - school voor onderwijs aan 10 - 14 jarigen
Pieter Snel Het Tiener college is een innovatieve programmalijn voor onderwijs aan 10-14-jarigen. Een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

Bespreking van boeken
De gave van dyslexie De gave van dyslexie
Arja Kerpel Dyslexie… de meeste mensen denken hierbij aan leesproblemen, letters omdraaien en traag leren. Maar dit is slechts één kant van dyslexie. Het is ook een gave.
Externe verwijzingen
Doen wij jongens tekort Doen wij jongens tekort op school? Misschien wel!
Nicole Wouters In het onderwijs werken erg veel vrouwen. Doen zij jongens tekort doordat zij zich te weinig in hen kunnen verplaatsen? Belangwekkende overwegingen!
Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.