Syndroom van Down


Het syndroom van Down, ook wel aangeduid als trisomie-21(3) is een aangeboren afwijking die zorgt voor een verstandelijke beperking, bepaalde uitwendige kenmerken en medische problemen. Dit wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt in plaats van tweevoud.

In Nederland worden per jaar 180.000 kinderen geboren, waarvan 300 met het syndroom van Down. Bij een hogere leeftijd van de moeder neemt de kans op het syndroom toe.
Kenmerken zijn onder andere: verstandelijke handicap, ietwat scheefstaande ogen, een vlak achterhoofd, open mond, één dwarse, doorlopende handplooi, in 40 tot 50 procent een hartafwijking. Vaak sluik, dun haar en een kortere levensverwachting. Mensen met het syndroom van Down hebben een groter risico op medische problemen, zoals aanlegstoornissen aan de darmen, minder goed werkend afweersysteem of verhoogde kans op leukemie.


De afgelopen jaren is de zorg voor mensen met downsyndroom sterk verbeterd. Er zijn downsyndroom-teams die jonge kinderen met downsyndroom en hun ouders begeleiden. Deze teams zijn samengesteld uit onder andere een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut en een maatschappelijk werker. Ook zijn er programma’s opgesteld voor het stimuleren van de ontwikkeling. Ouders leren vaak op hun eigen manier om te gaan met het hebben van een kind met downsyndroom. Sommige downkinderen volgen binnen het reguliere onderwijs een aangepast programma.
 

Gerelateerd

Leesonderwijs ZML
Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML
Anna Bosman
Leesonderwijs ZML 1
Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs
Anna Bosman
Integratie Downsyndroom
Downsyndroom: ervaringen van reguliere scholen
Gert de Graaf
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]psycho-educatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest