Leerlinggebonden financiering (LGF)

De leerlinggebonden financiering wordt ook wel een rugzak genoemd. Dit is een extra budget voor kinderen met een beperking of handicap binnen het reguliere onderwijs. Alleen leerlingen met een indicatie komen in aanmerking voor deze financiële hulp. De Commissie van Indicatiestelling (CvI) beoordeelt dit. Deze commissie kijkt onder andere naar de aard van de beperking en de gevolgen van de stoornis voor het onderwijs. De regeling is ook van toepassing in het MBO

Het budget kan op verschillende manieren gebruikt worden: voor lesmateriaal en leermiddelen, maar ook voor extra begeleidingsuren. Tijdens deze uren krijgt de leerling individuele hulp. Deze extra uren kunnen binnen school gebruikt worden door de leerkracht, de RT-er of de onderwijsassistent, maar ze kunnen ook buiten school ingezet worden voor een ambulante begeleider.

Een LGF is iets anders dan een persoonsgebonden budget (PGB), want dat laatste is niet perse bedoelt voor school. En bij een PGB krijgen de ouders zelf het geld in handen en kunnen zij zelf een zorgverlener uitkiezen, in tegenstelling tot de LGF, waarbij de school het budget toegekend krijgt. Een kind kan zowel een PGB als een LGF hebben.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 25 april 2022

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]financiering van het onderwijs
inkoop
lumpsum
onderwijsbegroting-schoolbegroting
verantwoording

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest