Sectievoorzitter

Een sectievoorzitter is het hoofd van een vakgroep of groep collega’s binnen een team. De sectievoorzitter bevordert de professionele cultuur en het vakmanschap binnen de sectie. Resultaten worden structureel geanalyseerd en er wordt actie ondernomen als resultaten tegenvallen. De sectievoorzitter streeft naar een open en veilige cultuur binnen de sectie waardoor reflectie en feedback mogelijk is. Bij conflicten binnen de sectie bemiddelt de sectievoorzitter.

In het voortgezet of middelbaar onderwijs is de sectievoorzitter als hoofd van een vakgroep degene die de contacten onderhoudt tussen schoolleiding en vakgroep. De sectievoorzitter zorgt ervoor dat de verschillende docenten de juiste stof behandelen en op gelijk niveau toetsen.

 

Gerelateerd

Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap
Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap

Bazalt | HCO | RPCZ 
Mediation voor schoolleiders
Mediation voor schoolleiders
Conflicthantering in het onderwijs
Medilex Onderwijs 
Training Van quickscan naar meerjarenbeleid
Training Van quickscan naar meerjarenbeleid
Een meerjarenplanning begaafdenbeleid voor uw school
OnderwijsAdvies 
Professionalisering
De leraar die zichzelf ontwikkelt of zelfprofessionalisering
Luc Stevens
Teamleren
Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter onderwijs
Jan Jutten
Programma LeerKracht
Programma LeerKracht doorbreekt eilandjescultuur
Annemieke Top


Hoe faciliteer je een leergemeenschap?
Hoe faciliteer je succesvol een leergemeenschap?
Leernetwerken van schoolleiders
Dragen leernetwerken van schoolleiders bij aan hun professionele ontwikkeling?
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
HRM schoolprestaties
Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties
TEST
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.