Nieuwe bijdragen op wij-leren.nl maart 2016

Kennisplatform voor het onderwijs

Beste onderwijscollega,

Paul Filipiak geeft concrete tips voor het uitbreiden van de woordenschat bij begrijpend en technisch lezen en de zaakvakken.

Dolf Janson houdt enkele structuren kritsch tegen het licht, zoals het leerstofjaarklassensysteem. Hij geeft aan: jij maakt het verschil voor je leerlingen!

Arja Kerpel bespreekt "Teach like a Champion", 49 concrete technieken om leerlingen te laten excelleren.

En natuurlijk nog veel meer!

De redactie

Leren in 2020 - 2

Leermiddelen in 2020
Jos Cöp ICT kan de onderwijsinnnovatie faciliteren. Digitalisering is niet de vernieuwing zelf, middel wordt dan doel! Laat de onderwijskundige focus niet ontbreken.

De vertaalcirkel hulpmiddel

De Vertaalcirkel als diagnostisch hulpmiddel
Ceciel Borghouts CITO-toetsen rekenen zijn zo talig. Wat zijn de mogelijkheden voor een diagnostisch gesprek? De vertaalcirkel als didactisch hulpmiddel voor leerkrachten.

Vakspecifiek verrijken

Uitdagend differentiëren in de les
René Leverink Hoe kunnen talentvolle leerlingen gewoon in het lokaal aan hun trekken komen? Inspirerende voorbeelden van uitdagend differentiëren binnen de les.

Leerstofjaarklassensysteem

Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson Waarom is het normaal leerlingen te verdelen naar geboortejaar? Het leerstofjaarklassensysteem bekeken. De groep is even oud, maar verder vooral verschillend!

Werkdruk tips

Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!
Machiel Karels Waar liggen de oorzaken van werkdruk in het onderwijs? Dat wordt steeds duidelijker. Tijd om het probleem te lijf te gaan. In dit artikel concrete suggesties.

Scheiding ouders

Kinderen en echtscheiding
Miriam de Heer Wat betekent een scheiding voor kinderen? Ouderpaar blijft wel samen ouders van hun kind(eren). Dat kan ingewikkeld zijn, je bent niet voor niets uit elkaar gegaan.

Woordenschat uitbreiden

Woordenschat uitbreiden bij begrijpend en technisch lezen en bij de zaakvakken
Paul Filipiak Wat is het doel van woordenschatonderwijs? Zorgt ervoor dat kinderen beter luisteren, lezen, praten en schrijven bij: prentenboeken, begrijpend lezen, zaakvakken.

Lerende netwerken

Ontwikkeling en stagnatie van lerende netwerken
Naomi Mertens Leernetwerken dragen bij aan professionalisering. Effectieve netwerken vereisen duurzame inbedding in de organisatie, die vorm krijgt door gedeelde doelen, aansluiting op de praktijk en betrokkenheid.

Interpersoonlijke identiteit

Relatie met leerling van invloed op welzijn docent
Annemieke van Nifterik Een leidende en vriendelijke relatie tussen docent en leerling heeft positief effect op het welbevinden van de docent. De Roos van Leary helpt het gedrag van de docent in kaart te brengen.

Coachen van kinderen

Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies
Arja Kerpel Voor sommige kinderen is het erg lastig om op tijd aan taken te beginnen. En dingen onthouden is ook al een drama. Wellicht zijn de executieve functies zwak.

Luister je wel naar mŪj?

Luister je wel naar míj?
Arja Kerpel Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boek Luister je wel naar míj van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting met tips voor gespreksvoering.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Anton Horeweg Gedragsproblemen hebben soms een zeer bijzondere oorzaak. De onzichtbare koffer van een kind kan flink gevuld zijn met trauma. Geef traumasensitief les!

Ga tot de mier!

Ga tot de mier!
Arja Kerpel Een goed werkend team zien? Ga dan kijken bij een mierenkolonie. Mieren zijn een schitterend voorbeeld van teamwork zonder een duidelijke leider. Wat is hun geheim?

Puberbrein binnenstebuiten

Puberbrein binnenstebuiten
Helèn de Jong Wat beweegt jongeren? Ze schieten de lucht in. Ze hebben bijbaantjes en lijken alles altijd beter te weten. Neem een kijkje in de belevingswereld van tieners.

Teach like a Champion

Teach like a Champion
Arja Kerpel Lesgeven als een kampioen, hoe doe je dat? In het boek Teach like a Champion beschrijft Doug Lemov 49 concrete technieken om leerlingen te laten excelleren.

5 minuten Bewegen

5 minuten Bewegen
Otto Zwolsman 40 activiteiten voor je klas om even stoom af te blazen en nieuwe energie op te doen voor je volgende les! Tussen de les even bewegen verhoogt de concentratie.

Een andere kijk

Een andere kijk
Annemarie Brouwer Een andere kijk is een uitdagend spel voor kiene kleuters. Zoek de goede zijaanzichten van de spelende kinderen in de speeltuin.

Ben jij een cheetah?

Ben jij een cheetah?
Arja Kerpel Verveling, leren leren, anders zijn? Deze -en andere- onderwerpen komen aan bod in het boek Ben jij een cheetah? Over hoogbegaafdheid, met gespreksvragen.

EU Back to School EU Back to School: gastlessen over Europa
Wat doet de EU voor jouw leerlingen? Vraag het een expert! EU Back to School: interactieve gastlessen door ambtenaren, over Europa.
Wij-leren.nl op sociale media

Wij-leren.nl op sociale media
U kunt wij-leren.nl ook volgen op sociale media. We plaatsen daar nieuwe bijdragen, zodat u die gemakkelijk kunt volgen en delen:

Facebook | Linkedin | Twitter

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.