Beginsituatie

De beginsituatie is het niveau wat de kinderen al beheersen en hun voorkennis van de leerstof, voordat de leraar start met de les. Het gaat om alle kennis, vaardigheden en houdingen die de leerlingen voorafgaand aan een les moeten hebben om de les te kunnen volgen.

Het is belangrijk dat de leraar rekening houdt met het niveau van de kinderen en de lesstof laat aansluiten bij de kennis en vaardigheden die de leerlingen al hebben. Om de beginsituatie te bepalen moet de leraar inzicht in de volgende punten hebben:

 • Het niveau van de groep
 • De schoolsituatie
 • De leefwereld van de leerlingen
 • De interesses en de belevingswereld van de leerlingen
 • De ontwikkeling van het kind

Al deze factoren zorgen voor aansluiting bij de beginsituatie.

Vragen over de beginsituatie van leerlingen

Welke vragen kan je stellen om de beginsituatie van leerlingen in beeld te krijgen?

Om de beginsituatie van leerlingen goed te begrijpen, kunnen leraren verschillende vragen stellen. Dit zijn enkele voorbeelden:

Algemeen niveau en voorkennis:

 • Wat weten de leerlingen al over het onderwerp van de les?
 • Zijn er specifieke onderwerpen waar de meeste leerlingen moeite mee hebben of juist goed in zijn?

Schoolsituatie:

 • Zijn er recente veranderingen in het schoolbeleid of het curriculum die van invloed kunnen zijn op de leerervaring?
 • Zijn er buitenschoolse activiteiten of gebeurtenissen die de aandacht van de leerlingen kunnen afleiden?

Leefwereld van de leerlingen:

 • Wat zijn de culturele achtergronden en ervaringen van de leerlingen?
 • Hoe ziet hun dagelijkse leven eruit buiten school?

Interesses en belevingswereld:

 • Welke onderwerpen of activiteiten interesseren de leerlingen?
 • Zijn er specifieke hobby's of buitenschoolse interesses waar rekening mee gehouden kan worden?

Ontwikkeling van het kind:

 • Waar bevinden de leerlingen zich in hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling?
 • Zijn er specifieke aandachtspunten op het gebied van gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling?

Voorkennis en ervaringen:

 • Hebben de leerlingen eerder vergelijkbare onderwerpen behandeld?
 • Zijn er ervaringen of achtergronden die van invloed kunnen zijn op hun begrip van het onderwerp?

Leervoorkeuren:

 • Hoe leren de leerlingen het liefst? (bijvoorbeeld door te luisteren, te lezen, praktische ervaringen, enz.)
 • Zijn er specifieke behoeften op het gebied van lesmethoden?

Specifieke behoeften en uitdagingen:

 • Hebben bepaalde leerlingen extra ondersteuning nodig?
 • Zijn er gevorderde leerlingen die uitdaging nodig hebben?

Motivatie en betrokkenheid:

 • Wat motiveert de leerlingen om te leren?
 • Hoe kunnen de lessen interessanter worden gemaakt voor hen?

Thuissituatie:

 • Zijn er specifieke omstandigheden thuis die van invloed kunnen zijn op het leren?
 • Is er ondersteuning van ouders beschikbaar?

Door deze vragen te stellen, kunnen leraren een samenhangend beeld krijgen van de beginsituatie van hun leerlingen en hun onderwijsaanpak aanpassen om effectiever en inclusiever te zijn.

Meer dan onderwijs

Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool
Meer dan onderwijs

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 11 december 2023

Gerelateerd

Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
E-learning module
Zone van naaste ontwikkeling
Zone van naaste ontwikkeling
Gratis module over het oudere kind
Wij-leren.nl Academie 
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken - uitgangspunten - HGW cyclus - plannen.
Arja Kerpel
Goede schoolteksten
Een goede schooltekst. Het begin van goed leesonderwijs.
Gerdineke van Silfhout
Competenties
Competenties verwerven met en zonder instructie
Robert-jan Simons
HGW en RT bijdrage
HGW op school: de bijdrage van de RT-er
Noëlle Pameijer
Leren van fouten
Van je eigen fouten leer je het meest?
Casper Hulshof
Zonder lesdoel geen houvast
Zonder lesdoelen geen houvast
Theo Wildeboer

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]beginsituatie
handelingsplan
lesdoelen
persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)
zorgplan

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest