Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie

Geplaatst op 1 juni 2016

Metacognitie en zelfregulerin​g

Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken. Een belangrijk aspect van studeren is zeker van “buiten leren”, — gedragingen die leiden tot het inprenten van de leerstof in het geheugen.

Om studeren tot een succes te maken zijn echter ook andere vaardigheden onontbeerlijk. Het is immers nodig te kunnen inschatten welke onderdelen van de leerstof nog niet goed gekend zijn, welke onderdelen moeilijker zijn, welke belangrijker zijn, enz.

Deze metacognitieve evaluaties zijn nodig om de studieactiviteiten bij te sturen zodat de beschikbare tijd voor de studie optimaal wordt gebruikt. Hoe de hersenen dit soort complexe activiteiten uitvoeren en hoe dit samenhangt met de maturatiegebonden veranderingen in de hersenen in de tienerjaren is de vraagstelling van dit deelproject.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van functionele magnetische resonantiebeeldvorming om in de hersenen te kijken terwijl deelnemers studietaken uitvoeren, zoals studeren, metacognitieve evaluaties, terug oproepen van het geleerde, enz.

Zelfmonitoring​ | zelfbeoordeling

Een eerste studie richt zich op “self-monitoring”, de vaardigheid om te beoordelen hoe goed men het geleerde reeds kent, en de vraag waarom dit alleen accuraat is als er enige tijd verstrijkt tussen het studeren en self-monitoring.

We gebruiken een speciale statistische “mind reading” techniek die toeliet om uit de hersengegevens van een deelnemer af te lezen of hij/zij informatie oproept uit het lange termijn geheugen, of uit het onmiddellijk geheugen. Zo kunnen we aantonen dat alleen self-monitoring na een langere tijd berust op terughalen van het geleerde uit het lange termijn geheugen, wat de beste indicator is van hoe goed men iets kent.

Bij self-monitoring kort na het studeren wordt enkel beroep gedaan op het korte termijn geheugen, wat niets zegt over hoe goed het voor de lange termijn is opgeslagen.

Metacognitieve factoren​

In een tweede experiment richten we ons op bijkomende metacognitieve factoren die bijdragen tot doelmatig studeren, namelijk het belang en de moeilijkheidsgraad van een leeronderdeel. We onderzoeken welke van de twee het belangrijkste is bij jongere en oudere tieners en we kijken of daarbij verschillen in hersenontwikkeling een verschil maken in de keuzes die jongeren op verschillende leeftijden maken.

Hersenmechanismen​

In het laatste experiment onderzoeken we welke hersenmechanismen een rol spelen bij het nemen van beslissingen over het bijsturen van de studieactiviteit. We creëren een leersituatie waarbij de deelnemers enkel een beloning krijgen als ze alle te leren leerelementen kunnen reproduceren, en kijken dan welke hersendelen actief zijn als ze beslissen om iets wel of niet opnieuw te bestuderen om dat doel te bereiken.

Neurale mechanismen bij complex studiegedrag​

Met deze reeks experimenten hopen we een licht te kunnen werpen op de neurale mechanismen die bijdragen tot dit complexe studiegedrag, en vooral ook in welke mate en hoe de nog ontwikkelende hersenen van jongeren van invloed zijn op de beslissingen die in de context van studeren worden genomen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-153
Titel onderzoeksproject:  Neural mechanisms underlying self-monitoring and self-regulation in adolescence
Looptijd:01-11-2009 tot 30-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. P. Stiers Universiteit Maastricht peter.stiers@maastrichtuniversity.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. L. Falbo Universiteit Maastricht uciana.falbo@maastrichtuniversity.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Executieve functies in een video van één minuut uitgelegd
Executieve functies in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]cognitieve ontwikkeling
executieve functies
zelfbeoordeling
zelfregulatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest