Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden zoals monitoren en evalueren

Geplaatst op 1 juni 2016

Scaffolding

Scaffolding is een combinatie van het initieel aanbieden van veel ondersteuning aan leerlingen en het geleidelijk afbouwen daarvan naarmate hun expertise toeneemt. Het hoofddoel van dit project is om te onderzoeken of scaffoldingtechnieken die effectief zijn gebleken bij het leren van domein-specifieke vaardigheden, ook ingezet kunnen worden om zelfregulatievaardigheden te verbeteren, zoals het monitoren en evalueren van het eigen leerproces en het bepalen van volgende studieactiviteiten.

Zelfregulatievaardigheden

Zelfregulatievaardigheden kunnen leerlingen in staat stellen het eigen leerproces bij te houden en te sturen. Dit kan zowel leerling als docent helpen om de moeilijkheidsgraad van les- en leerstof optimaal toe te spitsen op het niveau van de leerlingen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat zelfregulatievaardigheden positieve effecten kunnen hebben op het leren.

Middelbare scholen gezocht

In het kader van dit project zijn wij op zoek naar middelbare scholen in Nederland die willen deelnemen aan een van onze onderzoeken. Sommige van onze onderzoeken richten zich op het biologieonderwijs en de andere onderzoeken gaan over het wiskundeonderwijs.

Voor elk onderzoek zijn we op zoek naar leerlingen HAVO/VWO die het betreffende onderwerp (genetica in het geval van biologieonderwijs, kansrekening in het geval van wiskundeonderwijs) bij voorkeur nog niet in hun eigen onderwijs hebben gehad maar daar in de loop van de komende maanden wel in hun onderwijs mee gaan worden geconfronteerd. Elk onderzoek bestaat uit een aantal opdrachten die op de computer kunnen worden gemaakt. Sommige onderzoeken zijn binnen één lesuur te doen, voor andere onderzoeken kunnen twee lesuren nodig zijn.

Wat is er nodig?

Elk onderzoek zal geheel verzorgd worden door projectmedewerkers. Dit betekent dat er geen extra hulp nodig is vanuit de school. Het enige waarvoor we een beroep doen op de school is dat leerlingen op een schoolcomputer aan het onderzoek kunnen deelnemen. Deelname is geheel vrijwillig; leerlingen mogen zich op elk moment terugtrekken van deelname. 

Deelname aan het onderzoek

Om deelname aan en nut van het onderzoek optimaal op uw school te kunnen toesnijden kunt u het best contact opnemen met dr. Jimmie Leppink via telefoon: 0654928509 of via email: jimmie.leppink@maastrichtuniversity.nl.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-015
Titel onderzoeksproject:  Scaffolding self-regulation: Effects on the acquisition of domain-specific skills and self-regulated learning skills
Looptijd:28-08-2013 tot 27-08-2017

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.J.G. van Merriënboer Universiteit van Maastricht j.vanmerrienboer@educ.unimaas.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J. Leppink Universiteit van Maastricht jimmie.leppink@maastrichtuniversity.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

ScaffoldingstechniekenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.