Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden zoals monitoren en evalueren

Geplaatst op 1 juni 2016

Scaffolding

Scaffolding is een combinatie van het initieel aanbieden van veel ondersteuning aan leerlingen en het geleidelijk afbouwen daarvan naarmate hun expertise toeneemt. Het hoofddoel van dit project is om te onderzoeken of scaffoldingtechnieken die effectief zijn gebleken bij het leren van domein-specifieke vaardigheden, ook ingezet kunnen worden om zelfregulatievaardigheden te verbeteren, zoals het monitoren en evalueren van het eigen leerproces en het bepalen van volgende studieactiviteiten.

Zelfregulatievaardigheden

Zelfregulatievaardigheden kunnen leerlingen in staat stellen het eigen leerproces bij te houden en te sturen. Dit kan zowel leerling als docent helpen om de moeilijkheidsgraad van les- en leerstof optimaal toe te spitsen op het niveau van de leerlingen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat zelfregulatievaardigheden positieve effecten kunnen hebben op het leren.

Middelbare scholen gezocht

In het kader van dit project zijn wij op zoek naar middelbare scholen in Nederland die willen deelnemen aan een van onze onderzoeken. Sommige van onze onderzoeken richten zich op het biologieonderwijs en de andere onderzoeken gaan over het wiskundeonderwijs.

Voor elk onderzoek zijn we op zoek naar leerlingen HAVO/VWO die het betreffende onderwerp (genetica in het geval van biologieonderwijs, kansrekening in het geval van wiskundeonderwijs) bij voorkeur nog niet in hun eigen onderwijs hebben gehad maar daar in de loop van de komende maanden wel in hun onderwijs mee gaan worden geconfronteerd. Elk onderzoek bestaat uit een aantal opdrachten die op de computer kunnen worden gemaakt. Sommige onderzoeken zijn binnen één lesuur te doen, voor andere onderzoeken kunnen twee lesuren nodig zijn.

Wat is er nodig?

Elk onderzoek zal geheel verzorgd worden door projectmedewerkers. Dit betekent dat er geen extra hulp nodig is vanuit de school. Het enige waarvoor we een beroep doen op de school is dat leerlingen op een schoolcomputer aan het onderzoek kunnen deelnemen. Deelname is geheel vrijwillig; leerlingen mogen zich op elk moment terugtrekken van deelname. 

Deelname aan het onderzoek

Om deelname aan en nut van het onderzoek optimaal op uw school te kunnen toesnijden kunt u het best contact opnemen met dr. Jimmie Leppink via telefoon: 0654928509 of via email: jimmie.leppink@maastrichtuniversity.nl.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-015
Titel onderzoeksproject:  Scaffolding self-regulation: Effects on the acquisition of domain-specific skills and self-regulated learning skills
Looptijd:28-08-2013 tot 27-08-2017

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.J.G. van Merriënboer Universiteit van Maastricht j.vanmerrienboer@educ.unimaas.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J. Leppink Universiteit van Maastricht jimmie.leppink@maastrichtuniversity.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Leerdoeldenken en eigenaarschap op het vo
Leidt leerdoeldenken tot meer eigenaarschap bij leerlingen?
Mbo studenten begeleiden naar succesvol zelfsturend leren
Hoe zorg je dat een mbo-student zichzelf succesvol aanstuurt?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Werken met weektaak relatie metacognitieve vaardigheden
Werken met een weektaak: wat levert het op voor leerlingen?
Effect van cijfers op leerlingen
Wat doen hoge of lage cijfers met leerlingen?
Aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken
Zorgt aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken voor meer betrokkenheid?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
ScaffoldingstechniekenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.