Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerlingen die in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) cluster 4 met Taakspel werken, zijn na één jaar socialer dan leerlingen die niet met dit spel werken. Hoe vaker de leerlingen Taakspel spelen, hoe minder emotionele problemen en gedragsproblemen ze hebben en hoe meer taakgericht gedrag ze laten zien.

Effect op gedragsproblemen en op sociale en emotionele problemen

Taakspel is een methode die leerlingen leert zich beter aan de regels te houden en om minder onrustig en storend gedrag te vertonen. Zo blijft er meer tijd over voor taakgericht gedrag. Binnen deze studie is onderzocht in hoeverre de interventie Taakspel een effect heeft op gedragsproblemen en op sociale en emotionele problemen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4, binnen één schooljaar.
Er is een aantal effecten gevonden. Maar deze effecten zijn klein, benadrukken de onderzoekers. Zo vonden docenten de leerlingen uit de Taakspelklassen socialer dan de leerlingen uit de controleklassen. Verder zagen de leraren minder emotionele problemen bij de leerlingen wanneer zij vaker Taakspel speelden. Ook het taakgericht gedrag van de leerlingen nam toe naarmate het spel vaker werd gespeeld. Een frequente uitvoering had tevens een positieve uitwerking op gedragsproblemen: de gedragsproblemen van de leerlingen nam af naarmate zij het spel vaker speelden.
Taakspel lijkt bovendien een klein positief effect te hebben op de relatie tussen de docent en de leerling. Leerlingen uit de interventieklassen vonden hun docent minder streng dan leerlingen uit de controleklassen. En de leraren uit de Taakspelklassen voelden een meer betrokken relatie met de leerlingen. Zij voelden zich ook competenter in het betrekken van leerlingen bij hun schoolwerk en ze hadden meer vertrouwen in hun eigen klassenmanagement dan docenten in de controlegroepen.

In samenhang met andere methodes voor VSO cluster 4

Omdat het effect van de intereventie zichtbaar maar klein is, adviseren de onderzoekers scholen om Taakspel te gebruiken in samenhang met andere methodes. Ze denken daarbij aan methodes die meer gericht zijn op de specifieke situatie in het VSO cluster 4.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08019
Titel onderzoeksproject:  Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficiŽntie in het VSO Cluster 4
Looptijd:01-04-2009 tot 30-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. N.T. Tick Yulius Academie n.tick@yulius.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Bewegend leren in het vo en mbo
Helpt bewegend leren ook voor pubers en adolescenten?
Interventies om afleidingen gamen te weerstaan
Gamen onder schooltijd: hoe voorkom je het?
Overleggen met klasgenoten bij rekenen
Helpt overleg met klasgenoten bij het oplossen van rekenproblemen?
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Effect muziek tijdens zelfstandig werken
Helpt muziek luisteren onder het zelfstandig werken?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Taakspel vso cluster 4Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.