Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerlingen die in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) cluster 4 met Taakspel werken, zijn na één jaar socialer dan leerlingen die niet met dit spel werken. Hoe vaker de leerlingen Taakspel spelen, hoe minder emotionele problemen en gedragsproblemen ze hebben en hoe meer taakgericht gedrag ze laten zien.

Effect op gedragsproblemen en op sociale en emotionele problemen

Taakspel is een methode die leerlingen leert zich beter aan de regels te houden en om minder onrustig en storend gedrag te vertonen. Zo blijft er meer tijd over voor taakgericht gedrag. Binnen deze studie is onderzocht in hoeverre de interventie Taakspel een effect heeft op gedragsproblemen en op sociale en emotionele problemen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4, binnen één schooljaar.
Er is een aantal effecten gevonden. Maar deze effecten zijn klein, benadrukken de onderzoekers. Zo vonden docenten de leerlingen uit de Taakspelklassen socialer dan de leerlingen uit de controleklassen. Verder zagen de leraren minder emotionele problemen bij de leerlingen wanneer zij vaker Taakspel speelden. Ook het taakgericht gedrag van de leerlingen nam toe naarmate het spel vaker werd gespeeld. Een frequente uitvoering had tevens een positieve uitwerking op gedragsproblemen: de gedragsproblemen van de leerlingen nam af naarmate zij het spel vaker speelden.
Taakspel lijkt bovendien een klein positief effect te hebben op de relatie tussen de docent en de leerling. Leerlingen uit de interventieklassen vonden hun docent minder streng dan leerlingen uit de controleklassen. En de leraren uit de Taakspelklassen voelden een meer betrokken relatie met de leerlingen. Zij voelden zich ook competenter in het betrekken van leerlingen bij hun schoolwerk en ze hadden meer vertrouwen in hun eigen klassenmanagement dan docenten in de controlegroepen.

In samenhang met andere methodes voor VSO cluster 4

Omdat het effect van de intereventie zichtbaar maar klein is, adviseren de onderzoekers scholen om Taakspel te gebruiken in samenhang met andere methodes. Ze denken daarbij aan methodes die meer gericht zijn op de specifieke situatie in het VSO cluster 4.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08019
Titel onderzoeksproject:  Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficiŽntie in het VSO Cluster 4
Looptijd:01-04-2009 tot 30-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. N.T. Tick Yulius Academie n.tick@yulius.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

droedelen en het effect op de luistervaardigheid
Heeft droedelen een positief effect op de luistervaardigheid?
Bewegend leren en spelling
Is bewegend leren effectief bij spelling?
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
effect pedagogische strategie leerprestaties mbo
Helpen pedagogische stragegieën voor mbo-studenten?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Bevorderen van fitheid van leerlingen in bo
Hoe bevorder je de fitheid van leerlingen?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Inzet van tussenuren positief op leerresultaten
Wat kan de inzet van tussenuren betekenen?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
[extra-breed-algemeen-kolom2]gedragsproblemen
speciaal onderwijs
taakgericht werken

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest