Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst

Geplaatst op 1 juni 2016

Regioleren is een belangrijke ontwikkeling voor de Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) in Nederland. Regioleren betekent een heel andere manier van leren; in plaats van de traditionele focus op kennisoverdracht, staat het gezamenlijk werken aan regionale, authentieke vraagstukken met externe partijen centraal waarbij een (sociaal) constructivistische opvatting over leren centraal staat. Gezamenlijk construeren van oplossingen voor de regio, waarbij het leren van de leerling én de regio centraal staan.

Docenten die participeren in regioleren moeten hele andere rollen beheersen dan in meer traditionele vormen van onderwijs. Zij moeten meer buiten de schoolmuren (op)treden en zijn bijvoorbeeld ‘business developer’ of ‘leervraagarticulator’. Nu zijn deze rollen in theorie bekend, maar in hoeverre deze rollen bij individuele docenten en in docententeams, die in verschillende fasen van regioleren zitten, aanwezig zijn, is de vraag. Aanpalend zijn de vragen welke leervragen docenten(teams) hebben om hun rollen in regioleren beter vorm te geven en hoe ze hieraan zouden willen werken. Op verzoek van de betrokken AOC’s wordt expliciet aandacht geschonken aan de rol van coach en beoordelaar in regioleren en het gebruik van portfolio’s.

Tot slot rijst de HR-vraag bij het management van de AOC’s of iedere docent wel geschikt is voor regioleren: hangt hun opvatting over ‘goed onderwijs’ en ‘goed beoordelen’ samen met hun rolopvatting in regioleren? Deze vragen worden in dit project op systematische wijze onderzocht bij tien regiolerende teams van vijf AOC-locaties. Daarnaast levert dit project gevalideerde professionaliseringscenario’s op die aansluiten bij de uitkomsten van dit onderzoek en de behoeften van regiolerende docententeams.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-583
Titel onderzoeksproject:  Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst
Looptijd:30-11--0001 tot 30-11--0001

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. R. Wesselink Wageningen Universiteit renate.wesselink@wur.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Leeropbrengsten van non-formeel en informeel leren
Hoe zijn leeropbrengsten zichtbaar te maken?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Feedback om docenten te motiveren
Hoe kan feedback docenten motiveren om te professionaliseren?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Verhindert werkdruk docenten in mbo goed onderwijs?
Verhindert werkdruk van docenten in mbo goed onderwijs?
Verschil unitonderwijs en klassikaal onderwijs
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
RegiolerenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.