Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Betrokkenheid! - Marzano Breinvriendelijk onderwijs Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo FTC: praktijk Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Creativiteitsontwikkeling Talentontwikkeling op school Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Effect van homogeen of heterogeen groeperen Grote en kleine groep Effect wisselende samensstelling basisschoolklas Klassenmanagement Soepele lesovergang Opbrengstveroorzakend lesgeven Vinger opsteken Zelfstandig werken
Rekenen
Rekenonderwijs kan anders!
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Effecten van formatief evalueren Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren Co÷peratieve leerstrategieŰn Co÷peratieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŰnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Werkvormen
Werkvormen - Instructie
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2) Effectieve voorbereiding van de rekenles (1) Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŔtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Ruimtelijk inzicht GIS Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Praktische toepasbare kennis over onderwijs ontstaat in communities

Geplaatst op 1 juni 2016

Bruikbare kennis voor de onderwijspraktijk kan het beste ontstaan in situaties waarin wetenschappelijk onderzoekers en docenten uit de praktijk lokaal samenwerken. Belangrijk is dat onderzoekers en praktijkexperts gezamenlijk het ontwerp van nieuwe lesmethodes vormgeven, wat ook bijdraagt aan de professionalisering van docenten en aan de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde kennis over onderwijs. Dit concluderen prof. dr. Jules Pieters en dr. Joke Voogt (Universiteit Twente) op basis van twee afgesloten NWO-onderzoeken.

De onderzoekers analyseerden verschillende manieren waarop nieuwe kennis over onderwijs tot stand komt. Hierbij bleek dat een effectieve verbinding van onderzoek en praktijk vooral ontstaat bij samenwerking in kennisgemeenschappen (teacher communities) en bij ontwerponderzoek (design based research). Samenwerking tussen praktijkexperts en onderzoekers op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse acceptatie is een belangrijke basisvoorwaarde.

Liever praktische samenwerking dan nieuwe structuren

Door gezamenlijk nieuwe onderwijsvormen te ontwerpen, kunnen onderzoekers en docenten een natuurlijke verbinding maken tussen onderzoek en praktijk. Dit type praktische samenwerking is volgens de onderzoekers effectiever dan het creëren van nieuwe organisaties of structuren waarin onderzoek en praktijk worden samengebracht. ‘Lokale samenwerkingsverbanden met een praktisch doel brengen onderzoek en praktijk samen, maar bovendien zorgen ze voor een uitbreiding van het ontwerp- en onderzoeksarsenaal van docenten’, vertelt Jules Pieters.

Onderzoekers kunnen docenten helpen

Er is natuurlijk wel een verschil tussen hoe onderzoekers en hoe docenten omgaan met onderzoek doen en experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Pieters: ‘Docenten willen vooral graag een praktisch probleem oplossen. Onderzoekers kunnen daarbij helpen en bovendien de docenten stimuleren om de eigen specifieke situatie te ontstijgen en naar het grotere geheel te kijken. Ook hebben we ontdekt dat docenten het succes van onderzoek doen vooral afmeten aan de behaalde leeropbrengsten. Logisch, maar er zijn ook andere belangrijke winstpunten te behalen, zoals een verdere stap in de eigen professionalisering en de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde kennis over onderwijzen en leren.’

Meer onderzoek naar communities nodig

Om beter te zicht te krijgen op het precieze effect van samenwerking in communities, adviseren de onderzoekers om meer onderzoek te doen naar teamsamenstelling, de aard van de ontwerptaken in communities, de rol van externe facilitatoren en de interactie tussen de teamleden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-08-601
Titel onderzoeksproject:  Naar een ge´ntegreerde R&D-aanpak voor kennisproductie, -disseminatie en -benutting
Looptijd:01-09-2009 tot 16-11-2011

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. Jules Pieters Universiteit Twente J.M.Pieters@utwente.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. Joke Voogt Universiteit Twente J.M.Voogt@utwente.nl

Publicatie(s)

  •  
  •  
  •  
  •  

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Communities kennis over onderwijsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.