Praktische toepasbare kennis over onderwijs ontstaat in communities

Geplaatst op 1 juni 2016

Bruikbare kennis voor de onderwijspraktijk kan het beste ontstaan in situaties waarin wetenschappelijk onderzoekers en docenten uit de praktijk lokaal samenwerken. Belangrijk is dat onderzoekers en praktijkexperts gezamenlijk het ontwerp van nieuwe lesmethodes vormgeven, wat ook bijdraagt aan de professionalisering van docenten en aan de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde kennis over onderwijs. Dit concluderen prof. dr. Jules Pieters en dr. Joke Voogt (Universiteit Twente) op basis van twee afgesloten NWO-onderzoeken.

De onderzoekers analyseerden verschillende manieren waarop nieuwe kennis over onderwijs tot stand komt. Hierbij bleek dat een effectieve verbinding van onderzoek en praktijk vooral ontstaat bij samenwerking in kennisgemeenschappen (teacher communities) en bij ontwerponderzoek (design based research). Samenwerking tussen praktijkexperts en onderzoekers op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse acceptatie is een belangrijke basisvoorwaarde.

Liever praktische samenwerking dan nieuwe structuren

Door gezamenlijk nieuwe onderwijsvormen te ontwerpen, kunnen onderzoekers en docenten een natuurlijke verbinding maken tussen onderzoek en praktijk. Dit type praktische samenwerking is volgens de onderzoekers effectiever dan het creëren van nieuwe organisaties of structuren waarin onderzoek en praktijk worden samengebracht. ‘Lokale samenwerkingsverbanden met een praktisch doel brengen onderzoek en praktijk samen, maar bovendien zorgen ze voor een uitbreiding van het ontwerp- en onderzoeksarsenaal van docenten’, vertelt Jules Pieters.

Onderzoekers kunnen docenten helpen

Er is natuurlijk wel een verschil tussen hoe onderzoekers en hoe docenten omgaan met onderzoek doen en experimenteren met nieuwe onderwijsvormen. Pieters: ‘Docenten willen vooral graag een praktisch probleem oplossen. Onderzoekers kunnen daarbij helpen en bovendien de docenten stimuleren om de eigen specifieke situatie te ontstijgen en naar het grotere geheel te kijken. Ook hebben we ontdekt dat docenten het succes van onderzoek doen vooral afmeten aan de behaalde leeropbrengsten. Logisch, maar er zijn ook andere belangrijke winstpunten te behalen, zoals een verdere stap in de eigen professionalisering en de ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde kennis over onderwijzen en leren.’

Meer onderzoek naar communities nodig

Om beter te zicht te krijgen op het precieze effect van samenwerking in communities, adviseren de onderzoekers om meer onderzoek te doen naar teamsamenstelling, de aard van de ontwerptaken in communities, de rol van externe facilitatoren en de interactie tussen de teamleden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-08-601
Titel onderzoeksproject:  Naar een ge´ntegreerde R&D-aanpak voor kennisproductie, -disseminatie en -benutting
Looptijd:01-09-2009 tot 16-11-2011

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. Jules Pieters Universiteit Twente J.M.Pieters@utwente.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. Joke Voogt Universiteit Twente J.M.Voogt@utwente.nl

Publicatie(s)

  •  
  •  
  •  
  •  

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Verhindert werkdruk docenten in mbo goed onderwijs?
Verhindert werkdruk van docenten in mbo goed onderwijs?
Verschil unitonderwijs en klassikaal onderwijs
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Lerende netwerken
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs...
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Communities kennis over onderwijsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.