Onderwijsassistent / klassenassistent

Een onderwijsassistent of klassenassistent is een medewerker in het onderwijs die ondersteunende taken verricht.

Onderwijsassistenten kunnen een opleiding doen als onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3) of de opleiding onderwijsassistent op MBO-4 niveau. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Ze begeleiden bijvoorbeeld een groepje zwakke of juist sterke leerlingen. Hierdoor heeft de leerkracht meer tijd voor de andere kinderen in de klas. Ook helpen zij de leerkracht door het afnemen en nakijken van toetsen.

Onderwijsassistenten/Klassenassistenten worden ook vaak ingezet bij het begeleiden van activiteiten. Het takenpakket van een klassenassistent kan per school sterk verschillen. Naast het woord Klassenassistent en Onderwijsassistent wordt ook het woord Leraarondersteuner gebruikt.

Gerelateerd

E- learning module
Groepsdynamica als het niet lekker loopt PO
Groepsdynamica als het niet lekker loopt PO
Groepsdynamisch observeren, normdragers en interventies
Medilex Onderwijs 
Scholing
Passend en speciaal onderwijs
Passend en speciaal onderwijs
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en maatwerk, zo pak jij dat aan!
oo.nl 
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Klassenverkleining in het vo
Wat zijn effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs?
Effect van inrichting van schoolgebouw
Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen?
Kleuters combinatieklas gezamenlijke instructie
Kleuters in een combinatieklas: gezamenlijke instructie of apart?
effect pedagogische strategie leerprestaties mbo
Helpen pedagogische stragegieën voor mbo-studenten?
Voelen leerlingen zich veiliger op vo in een kleine klas?
Voelen kleine klassen veiliger voor onderbouwleerlingen voortgezet onderwijs?
Leerprestaties in het vo in grotere klassen met of zonder klassenassistent
Beter grote klas met of kleine klas zonder klassenassistent?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Redenen waarom leraren binnen vijf jaar stoppen
Waarom stoppen leraren soms binnen vijf jaar?
Klassenmanagement
Effectieve klassenmanagementstrategieën in de onderwijspraktijk
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Inschrijven nieuwsbrief

klassenmanagement
onderwijsassistent / klassenassistent
onderwijsondersteunend personeel
zorgklas

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest