Kwaliteitszorg in het primair onderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Een grootschalig onderzoek naar kwaliteitszorg is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten van de Rijksuniversiteit Groningen (GION) en Erasmus Universiteit Rotterdam (RISBO). Aan de hand van vier deelstudies is de stand van zaken van kwaliteitszorg (peiling eind 2003) in kaart gebracht. Op basis van een internetenquête onder een representatieve steekproef van directeuren van basisscholen (n=939) zijn de volgende rubrieken in kaart gebracht: (a) visie op en het managementconcept terzake kwaliteitszorg, (b) de kenmerken van het gebruikte systeem van kwaliteitszorg, (c) de mate waarin scholen bezig zijn met positiebepaling en schoolontwikkeling, (d) de rol van actoren, factoren en ondersteuning bij kwaliteitszorg (ondermeer de rol van de onderwijsinspectie) en tenslotte (e) het gebruik en de geschiktheid van instrumenten voor kwaliteitszorg. Ook is de relatie tussen kwaliteitszorg en de kwaliteit van de school onderzocht.

Vier groepen van scholen blijken onderscheiden te zijn. De eerste groep beslaat 7% van de Nederlandse basisscholen en daar is kwaliteitszorg nog nauwelijks aan de orde. Daartegen over staat een groep van 30% waar de kwaliteitszorg in een vergevorderd stadium is. De resterende twee groepen vallen daar tussen. Deze vier groepen onderscheiden zich sterk van elkaar op zaken als: de gehanteerde managementvisie, de visie op en deskundigheid van leerkrachten terzake kwaliteitszorg, de planmatigheid van de kwaliteitszorg, de rol van de omgeving en deelname aan scholennetwerken en geschiktheid van gebruikte kwaliteitszorginstrumenten.

Wat betreft de relatie tussen kwaliteitszorg en het functioneren van leerlingen wordt geconcludeerd dat de typen van kwaliteitszorg er toe lijken te doen. Of je als leerling nu in een school zit met nauwelijks of juist een vergevorderde kwaliteitszorg, er zijn verbanden tussen typen kwaliteitszorg en het cognitief en sociaal functioneren van leerlingen. Multilevel analyses tonen echter aan dat vooral de visie van de school op kwaliteitszorg en het gehanteerde managementconcept het meeste gewicht in de schaal legt.

Deze publicatie betreft de eindrapportage. Daarnaast is in 2005 een bijbehorende deelrapport verschenen onder de titel: Schoolportretten van kwaliteitszorg (auteurs N.J. Dijkstra en R.H. Hofman; 272 p). Daarin worden 15 scholen – zogenoemde ‘best-practices’ van kwaliteitszorg – uitgebreid voor het voetlicht gebracht.

Auteurs: GION / RUG: R.H. Hofman, N.J. Dijkstra RISBO / EUR: J. de Boom, W.H.A. Hofman
Titel: Kwaliteitszorg in het primair onderwijs
Datum publicatie: 2005
Uitgeverij: GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina’s: 237

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  412-02-010
Titel onderzoeksproject:  Kwaliteitszorg in het primair onderwijs
Looptijd:01-05-2003 tot 11-11-2005

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.M.G. Leune em. Erasmus Universiteit Rotterdam  

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
R.H. Hofman   r.h.hofman@rug.nl
N.J. Dijkstra    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]kwaliteitszorg
onderwijskwaliteit

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest