Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Er zijn steeds meer signalen vanuit het onderwijs over de toename van gedragsproblemen. Niet duidelijk is of dit ook daadwerkelijk het geval is of dat de nadruk steeds meer is komen te liggen op het signaleren van gedragsproblemen. Parallel aan deze signalen loopt de ontwikkeling naar inclusief onderwijs. Steeds meer leerlingen met probleemgedrag blijven in het reguliere onderwijs. Over enkele jaren wordt de zorgplicht ingevoerd. Zorgplicht betekent dat voor iedere leerling die zich bij een school meldt een passende plek gevonden moet worden. Een andere ontwikkeling is de invoering van de leerling gebonden fi nanciering, ook wel het ‘rugzakje’ genoemd. Leerlingen, die eerder naar het speciaal (basis)onderwijs gingen, blijven nu vaker in het reguliere onderwijs. Scholen krijgen voor deze kinderen een leerling gebonden budget, dit kan onder andere gebruikt worden voor ambulante begeleiding vanuit de regionale expertise centra. Welke consequenties hebben al deze verschuivingen nou voor de groepsleraar? Het onderwijs moet meer worden aangepast aan de individuele leerling en iedere leerling heeft zijn of haar eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Mooi gezegd: de leraar geeft adaptief onderwijs. Wat betekent dit concreet? Het onderzoek naar gedragsproblemen in de basisschool en de competenties van leraren probeert de bovenstaande vragen te beantwoorden.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-05-035
Titel onderzoeksproject:  Competenties van leerkrachten en condities in de school voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen (BOPO-4)
Looptijd:15-02-2006 tot 04-06-2007

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J.W.M.G. van Gennip Radboud Universiteit Nijmegen  

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. E.F.L. Smeets Radboud Universiteit Nijmegen e.smeets@its.ru.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
effect pedagogische strategie leerprestaties mbo
Helpen pedagogische stragegieën voor mbo-studenten?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Effectieve interventies bij gedragsproblemen
Wat zijn effectieve interventies bij gedragsproblemen?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Interdisciplinair opleiden en samenwerken op het mbo
Hoe geef je gestalte aan interdisciplinair opleiden op het mbo?
Toename ongewenst gedrag sinds 2010
Neemt ongewenst en lastig gedrag toe in het basisonderwijs?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]gedragsproblemen
passend onderwijs
persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest