Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Er zijn steeds meer signalen vanuit het onderwijs over de toename van gedragsproblemen. Niet duidelijk is of dit ook daadwerkelijk het geval is of dat de nadruk steeds meer is komen te liggen op het signaleren van gedragsproblemen. Parallel aan deze signalen loopt de ontwikkeling naar inclusief onderwijs. Steeds meer leerlingen met probleemgedrag blijven in het reguliere onderwijs. Over enkele jaren wordt de zorgplicht ingevoerd. Zorgplicht betekent dat voor iedere leerling die zich bij een school meldt een passende plek gevonden moet worden. Een andere ontwikkeling is de invoering van de leerling gebonden fi nanciering, ook wel het ‘rugzakje’ genoemd. Leerlingen, die eerder naar het speciaal (basis)onderwijs gingen, blijven nu vaker in het reguliere onderwijs. Scholen krijgen voor deze kinderen een leerling gebonden budget, dit kan onder andere gebruikt worden voor ambulante begeleiding vanuit de regionale expertise centra. Welke consequenties hebben al deze verschuivingen nou voor de groepsleraar? Het onderwijs moet meer worden aangepast aan de individuele leerling en iedere leerling heeft zijn of haar eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Mooi gezegd: de leraar geeft adaptief onderwijs. Wat betekent dit concreet? Het onderzoek naar gedragsproblemen in de basisschool en de competenties van leraren probeert de bovenstaande vragen te beantwoorden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-05-035
Titel onderzoeksproject:  Competenties van leerkrachten en condities in de school voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen (BOPO-4)
Looptijd:15-02-2006 tot 04-06-2007

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J.W.M.G. van Gennip Radboud Universiteit Nijmegen  

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. E.F.L. Smeets Radboud Universiteit Nijmegen e.smeets@its.ru.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
Hoe zorgen we er in Nederland voor dat iedereen kan meedoen?
redactie
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Intensieve mentoring ongemotiveerde havo-jongens
Is intensieve mentoring helpend voor ongemotiveerde jongen?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Competentie leraren po gedragInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.