Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Er zijn steeds meer signalen vanuit het onderwijs over de toename van gedragsproblemen. Niet duidelijk is of dit ook daadwerkelijk het geval is of dat de nadruk steeds meer is komen te liggen op het signaleren van gedragsproblemen. Parallel aan deze signalen loopt de ontwikkeling naar inclusief onderwijs. Steeds meer leerlingen met probleemgedrag blijven in het reguliere onderwijs. Over enkele jaren wordt de zorgplicht ingevoerd. Zorgplicht betekent dat voor iedere leerling die zich bij een school meldt een passende plek gevonden moet worden. Een andere ontwikkeling is de invoering van de leerling gebonden fi nanciering, ook wel het ‘rugzakje’ genoemd. Leerlingen, die eerder naar het speciaal (basis)onderwijs gingen, blijven nu vaker in het reguliere onderwijs. Scholen krijgen voor deze kinderen een leerling gebonden budget, dit kan onder andere gebruikt worden voor ambulante begeleiding vanuit de regionale expertise centra. Welke consequenties hebben al deze verschuivingen nou voor de groepsleraar? Het onderwijs moet meer worden aangepast aan de individuele leerling en iedere leerling heeft zijn of haar eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Mooi gezegd: de leraar geeft adaptief onderwijs. Wat betekent dit concreet? Het onderzoek naar gedragsproblemen in de basisschool en de competenties van leraren probeert de bovenstaande vragen te beantwoorden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-05-035
Titel onderzoeksproject:  Competenties van leerkrachten en condities in de school voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen (BOPO-4)
Looptijd:15-02-2006 tot 04-06-2007

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J.W.M.G. van Gennip Radboud Universiteit Nijmegen  

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. E.F.L. Smeets Radboud Universiteit Nijmegen e.smeets@its.ru.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs kengetallen vervolgmeting
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Competentie leraren po gedragInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.