Ruimtelijk inzicht GIS
Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Betrokkenheid! - Marzano Breinvriendelijk onderwijs Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo FTC: praktijk Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Creativiteitsontwikkeling Talentontwikkeling op school Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Effect van homogeen of heterogeen groeperen Grote en kleine groep Effect wisselende samensstelling basisschoolklas Klassenmanagement Soepele lesovergang Vinger opsteken Zelfstandig werken
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Effecten van formatief evalueren Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren Co÷peratieve leerstrategieŰn Co÷peratieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŰnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŔtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen

Geplaatst op 1 juni 2016

Er worden steeds meer digitale educatieve programma’s ontwikkeld die zelfsturend zijn. De leerling krijgt oefeningen aangeboden die aansluiten bij zijn niveau en ziet direct of zijn antwoord goed is. Na het herhaaldelijk invoeren van een fout antwoord verschijnt het goede antwoord op het beeldscherm. De programma’s bieden dus inhoud die is aangepast aan het cognitieve niveau van de leerling, geven de leerling direct feedback en tonen de docent informatie over de prestaties en vorderingen van de individuele leerling (prestatiegegevens). Echter, de prestatiegegevens en feedback van Got it?! Taal zijn vooral summatief van aard (waar sta ik) en niet formatief (wat kan ik ervan leren). Dat roept de vraag op welke rol de docent inneemt bij onderwijs waarbij zelfsturende software wordt gebruikt. Dit onderzoek richt zich op de vraag: Hoe kunnen docenten automatisch gegenereerde prestatiegegevens van zelfsturende programma’s gebruiken om feedback te geven die goed aansluit bij de leerbehoeften van de individuele leerling? Hiertoe wordt op het Fons Vitae Lyceum de feedback van docenten Nederlands geanalyseerd aan brugklasleerlingen die op het gebied van spelling, grammatica en lezen oefenen met het programma Got it?! Taal. Er wordt onderzocht wat docenten met de gepersonaliseerde feedback beogen (intended), welke prestatiegegevens ze daarvoor raadplegen, welke feedback op maat docenten daadwerkelijk aan de leerlingen geven (implemented), en hoe leerlingen de gedifferentieerde feedback van docenten ervaren (attained). Belangrijk aandachtspunt bij deze onderzoeksvragen is in hoeverre feedback van docenten een meerwaarde kan hebben boven de automatisch gegenereerde prestatiegegevens van zelfsturende software.

In samenwerking met: dr. J.A. Bulterman-Bos (Open Doors Education BV)

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-516
Titel onderzoeksproject:  Teachers' use of automatically generated information on learners' performance
Looptijd:01-06-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
J.O. Vermeulen MSc Fons Vitae Lyceum Amsterdam vermeulen@fonsvitae.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
prof. dr. W.F. Admiraal Universiteit Leiden w.f.admiraal@iclon.leidenuniv.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

KIJK! voor groep 1-2 Implementatie & Borging
KIJK! voor groep 1-2 Implementatie & Borging
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
Van instrumenteel naar onderzoeksmatig werken
De lerende school 
Digitale feedback
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? ľ deel 1
Pepijn Dousi
Digitale feedback 2
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? ľ deel 2
Pepijn Dousi

Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Kennisrotonde - stel je vraag

Wandelen voor water

Kwink op school

Leerlingen met dyslexie

Academica Business College

Veilig vuurwerk

Feedback prestatiesInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.