Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

In het onderwijs is niet iedereen tevreden over het begrijpend leesonderwijs. De methodes die worden gebruikt, vinden leerkrachten en leerlingen vaak saai en niet motiverend. Bovendien is er kritiek op de didactiek van die methodes. Er wordt een te groot aantal leesstrategieën aangeboden, waardoor niet duidelijk is welke leesstrategieën effectief zijn.
De onderzochte aanpak Bliksem (Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch en Motiverend) biedt een beperkte set van negen strategieën in een motiverende context over een langere periode. De effectiviteit van de Bliksem-aanpak is op veertig basisscholen onderzocht onder leerlingen van groep 5 en 6, gedurende een periode van twee jaar.
Bij de Bliksem-aanpak doet de leerkracht een beperkt aantal strategieën hardop voor tijdens het voorlezen en legt deze uit. Modelen heet dit en het is de belangrijkste instructietechniek van de Bliksem-aanpak. Om de motivatie te verhogen, werd voorgelezen uit spannende of grappige kinderboeken van Nederlandse auteurs. Leerlingen oefenen vervolgens zelf met de strategieën tijdens het stillezen in een zelfgekozen boek én bij de zaakvakken.
Al na één jaar bleek dat de leerlingen die de Bliksem-aanpak hadden gevolgd aan het eind van groep 5 meer leesstrategieën kenden en wisten wanneer ze deze moesten gebruiken dan leerlingen die les kregen met een reguliere begrijpend lezen methode.
Na het eerste jaar werd er geen significant effect op de begrijpend leesresultaten gevonden, aan het eind van groep 6 wel. De Bliksem-groep had significant meer leerwinst geboekt dan de controlegroep op zowel de vragenlijst Leesstrategieën, op twee toetsen voor begrijpend lezen, waaronder de Pirls-toets en op technisch lezen (DMT). Er was geen effect op woordenschat en leesmotivatie. Ook was er geen positief of negatief effect op de verschillen tussen meisjes en jongens (meisjes lezen over het algemeen beter, ook bij Bliksem) en allochtone en autochtone leerlingen (autochtone leerlingen lezen beter). De aanpak werkte dus voor verschillende groepen kinderen even goed.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08061
Titel onderzoeksproject:  Effecten van Bliksem-aanpak samenvatting
Looptijd:01-05-2009 tot 31-12-2011

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. W. van Elsäcker HCO w.van.elsacker@hco.nl
Dr. M. Droop Expertisecentrum Nederlands m.droop@expertisecentrumnederlands.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Leerstijlen
Wat is een goede didactische aanpak voor het leren van een vreemde taal?
Effectieve methoden voor leesbevordering BO
Hoe bevorder je lezen?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën in het vmbo?
Invloed van nederlandse taal op de woordenschatontwikkeling
Nederlandse taal en woordenschatontwikkeling
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
Leerprincipes leren lezen en spellen
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieën
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
leren lezen zonder lesmethode
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmethode?
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Verrijking voor lezende kleuters
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Leesbegrip zaakvakken po
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Aanpak begrijpend lezenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.