Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren

Geplaatst op 1 juni 2016

Samenwerkend leren wordt als een succesverhaal gezien. Meta-analyses over effectstudies laten zien dat samenwerkend leren in vergelijking met individuele leersituaties betere leeropbrengsten op cognitief, meta-cognitief, affectief-motivationeel en sociaal gebied oplevert. Ondanks dat effectstudies het mogelijk hebben gemaakt om de vraag te beantwoorden wat de meerwaarde van samenwerkend leren is, zijn deze studies ook bekritiseerd. Door de focus puur op leeropbrengsten te richten (de zogenaamde black box-benadering), is de diversiteit in leeropbrengsten van samenwerkend leren moeilijk te verklaren: Hoe kan het dat in sommige situaties de samenwerking leerzaam is en in andere situaties er weinig tot niets geleerd wordt? Om te begrijpen hoe interactieprocessen tussen leerlingen bijdragen aan de leeropbrengst van samenwerkend leren, zijn er daarom een groot aantal processtudies uitgevoerd. Hierin is onderzocht hoe interactieprocessen zoals uitleg geven, co-constructie en argumentatie het leerproces beïnvloeden. Daarnaast is bestudeerd hoe de didactische vormgeving van samenwerkend leren (bv. mate van afhankelijkheid tussen groepsleden, groepssamenstelling, computerondersteuning) de interactieprocessen en leeropbrengsten beïnvloeden. Doel van deze reviewstudie is om de beschikbare processtudies naar samenwerkend leren voor de eerste maal aan een meta-analyse te onderwerpen. De volgende vraag zal hiermee beantwoord worden: Welke interactieprocessen tussen leerlingen dragen bij aan de positieve leeropbrengsten van samenwerkend leren en hoe kan de didactische vormgeving van samenwerkend leren deze interactieprocessen stimuleren? De meta-analyse levert enerzijds theoretische inzichten in welke interactieprocessen bepaalde leeropbrengsten beïnvloeden en levert anderzijds docenten praktische informatie over welke interactieprocessen leerzaam zijn en hoe zij deze processen door de didactische vormgeving van samenwerkend leren kunnen beïnvloeden.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-632
Titel onderzoeksproject:  De ''black box'' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen op leeropbrengsten van samenwerkend leren
Looptijd:01-01-2012 tot 30-06-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J.J.H.M. Janssen Universiteit Utrecht j.j.h.m.janssen@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Homogeen of heterogeen groeperen
Homogeen en heterogeen groeperen bij ontwikkelingsgericht onderwijs
Dolf van den Berg


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Samenwerkend leren in een video van één minuut uitgelegd
Samenwerkend leren in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Welke groepssamenstelling zorgt voor goede leerresultaten?
Welke groepssamenstelling zorgt voor de beste leerresultaten in het mbo?
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Overleggen met klasgenoten bij rekenen
Helpt overleg met klasgenoten bij het oplossen van rekenproblemen?
Samenwerkend leren inzetten
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteunend onderwijs?
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Excellentie
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs
Samenwerken met STIP
Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs
Didactische vormgeving
Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren
Effecten van learning analytics bij computer ondersteund samenwerkend leren
[extra-breed-algemeen-kolom2]heterogene groepen
samenwerkend leren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest