Onderwijsleerproces

Het onderwijsleerproces is het proces waarin de leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. De leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsleerproces. Hij heeft bepaalde leerkrachtvaardigheden nodig om te zorgen voor kwaliteit en effectiviteit binnen dit leerproces. Hij moet zorgen voor een duidelijke uitleg, waarin één oplossingsstrategie centraal staat. Hij moet ook steeds controleren of de leerlingen het begrijpen. Ook geeft hij een activerende instructie. Een andere vaardigheid is dat de leerkracht taakgericht en resultaatgericht moet zijn. En het is belangrijk dat het onderwijs afgestemd is op de verschillen tussen de leerlingen. Al deze elementen maken deel uit van het onderwijsleerproces en hebben invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Werkklimaat tips
Het werkklimaat verbeteren via de kring
Jos Cp
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Rijk van Ommeren
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling review
Kwaliteitszorg po
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging