Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Een van de manieren om te proberen de kwaliteit van leraren te verbeteren is de oprichting van de Academische Pabo’s. Deze ontwikkeling vanuit de opleidingen zelf sluit naadloos aan bij de Lerarenagenda. De Academische Pabo’s leveren vanaf 2012 afgestudeerden af die de arbeidsmarkt opgaan en waarvan het de vraag is of en zo ja, hoe zij zich onderscheiden van andere beginnende leraren in hun functioneren voor de groep en in de school. Voor de groep is de verwachting dat het onderscheid met name te zien zal zijn in de meer complexe vaardigheden zoals differentiëren. Dit wordt in het eerste deelproject onderzocht door bij 120 beginnende leraren van de Academische Pabo en 120 gematchte beginnende leraren van de reguliere Pabo hun functioneren in de groep en de resultaten van hun leerlingen te vergelijken. In de school is de verwachting dat zij meer betrokken zullen zijn bij schoolontwikkeling o.a. door het doen van praktijkonderzoek. Of de academische leraren zich op deze manier onderscheiden is mede afhankelijk van de context van de school waar zij terecht komen. Zowel de kant van de leraar als van de schoolomgeving wordt in het tweede deelonderzoek belicht bij 40 van de 120 koppels leraren die aan deelproject 1 deelnemen. Het onderzoek levert zowel voor beleid als voor de praktijk relevante kennis en inzicht op m.b.t. de bijdrage van academische basisonderwijsleraren en hoe de bijdrage gefaciliteerd kan worden op schoolniveau.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-404
Titel onderzoeksproject:  Effecten van het academisch opleiden van leraren basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op onderwijskwaliteit
Looptijd:04-12-2014 tot 04-12-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. S. Doolaard Rijksuniversiteit Groningen s.doolaard@rug.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd onderzoek

Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Academische paboInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.