Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Een van de manieren om te proberen de kwaliteit van leraren te verbeteren is de oprichting van de Academische Pabo’s. Deze ontwikkeling vanuit de opleidingen zelf sluit naadloos aan bij de Lerarenagenda. De Academische Pabo’s leveren vanaf 2012 afgestudeerden af die de arbeidsmarkt opgaan en waarvan het de vraag is of en zo ja, hoe zij zich onderscheiden van andere beginnende leraren in hun functioneren voor de groep en in de school. Voor de groep is de verwachting dat het onderscheid met name te zien zal zijn in de meer complexe vaardigheden zoals differentiëren. Dit wordt in het eerste deelproject onderzocht door bij 120 beginnende leraren van de Academische Pabo en 120 gematchte beginnende leraren van de reguliere Pabo hun functioneren in de groep en de resultaten van hun leerlingen te vergelijken. In de school is de verwachting dat zij meer betrokken zullen zijn bij schoolontwikkeling o.a. door het doen van praktijkonderzoek. Of de academische leraren zich op deze manier onderscheiden is mede afhankelijk van de context van de school waar zij terecht komen. Zowel de kant van de leraar als van de schoolomgeving wordt in het tweede deelonderzoek belicht bij 40 van de 120 koppels leraren die aan deelproject 1 deelnemen. Het onderzoek levert zowel voor beleid als voor de praktijk relevante kennis en inzicht op m.b.t. de bijdrage van academische basisonderwijsleraren en hoe de bijdrage gefaciliteerd kan worden op schoolniveau.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-404
Titel onderzoeksproject:  Effecten van het academisch opleiden van leraren basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op onderwijskwaliteit
Looptijd:04-12-2014 tot 04-12-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. S. Doolaard Rijksuniversiteit Groningen s.doolaard@rug.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Cursus & Materiaal
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Kennis & vaardigheden m.b.t. de meldcode
Wil jij als leerkracht het verschil maken bij kinderen die thuis onveilig opgroeien? Kijk hoe Augeo daarbij helpt.
Augeo 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalErken de ongelijkheid
Erken de ongelijkheid: De kracht van diversiteit in onderwijsteams
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest