Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool

Geplaatst op 1 juni 2016

Het doel van de Research & Development onderzoek van de Cito / FIsme Consortium is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen door verbetering van de evaluatiepraktijk van leraren. De huidige stand van zaken met betrekking tot klassikale evaluatie, dat wil zeggen de beoordeling door docenten, wordt in kaart gebracht door middel van een online vragenlijst, die wordt voorafgegaan door een literatuurstudie. Vervolgens zullen evaluatie-instrumenten en -technieken worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten, een docentenadviescentrum en een kweekschool, om leraren duidelijke informatie te geven om hun evaluatiepraktijk te verbeteren en hen in staat te stellen om de informatie uit de evaluatie om te zetten in adequate instructie. Moderne theoretische kennis van de meting, zoals bijvoorbeeld gebruikt in adaptieve evaluaties, zal worden toegepast bij de constructie van de evaluatie-instrumenten. De ontwikkeling van de evaluatietechnieken worden gebaseerd op internationale ervaring op dit gebied.

De haalbaarheid en effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten en technieken zullen worden getest in een experimentele opzet in klassen van groep 5, met gegevens van het leerlingvolgsysteem, die worden gebruikt om te beoordelen of de gebruikte instrumenten en technieken leiden tot betere prestaties in rekenen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-750
Titel onderzoeksproject:  Improvement of classroom assessment
Looptijd:01-08-2011 tot 01-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen Universiteit Utrecht m.vandenheuvel@fi.uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dhr. M. Veldhuis Msc Universiteit Utrecht M.Veldhuis1@uu.nl
Mw. J.A. Vermeulen MSc    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
redactie
Onderwijsbehoeften van sterke rekenaars
Hoe geef je sterke rekenaars wat ze nodig hebben aan uitdaging?
Helpen ondersteuningskaarten bij dyslexie en rekenproblemen?
Zijn ondersteuningskaarten helpend bij dyslexie en rekenproblemen?
Intern begeleiders passend onderwijs hoogbegaafde
Wat is de rol van Intern begeleiders bij het bieden van extra ondersteuning?
Toetsing van rekenvaardigheden bij nt2 leerlingen
Leerlingen met een onvoldoende taalbasis: hoe toets je rekenvaardigheden?
Rekendidactiek van docenten invloed op educatie
Wat moet een docent kennen van de rekendidactiek wil hij effectief lesgeven?
Goede voorspellers succesvol opstromen havo/vwo
Succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies.
Meten en rekenvaardigheid tijd voor de toets
Geeft lange toetstijd eerlijk beeld van rekenvaardigheid?
Oefenen voor toetsen beheersing lessof
Op welke manier is oefenen met toetsen in het basisonderwijs effectief voor een betere beheersing van de lesstof, in plaats v...
Hoe leer je effectief automatiseren en memoriseren bij rekenen?
Hoe leer je effectief automatiseren en memoriseren bij rekenen?
Hoe stimuleer je het dagelijks gebruik van rekenen bij zmlk-leerlingen
Hoe stimuleer je het dagelijks gebruik van rekenen bij zeer moeilijk lerende kinderen?
Verdieping reken wiskundeonderwijs po
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]leerlingvolgsysteem
rekenen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest