Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool

Geplaatst op 1 juni 2016

Het doel van de Research & Development onderzoek van de Cito / FIsme Consortium is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen door verbetering van de evaluatiepraktijk van leraren. De huidige stand van zaken met betrekking tot klassikale evaluatie, dat wil zeggen de beoordeling door docenten, wordt in kaart gebracht door middel van een online vragenlijst, die wordt voorafgegaan door een literatuurstudie. Vervolgens zullen evaluatie-instrumenten en -technieken worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten, een docentenadviescentrum en een kweekschool, om leraren duidelijke informatie te geven om hun evaluatiepraktijk te verbeteren en hen in staat te stellen om de informatie uit de evaluatie om te zetten in adequate instructie. Moderne theoretische kennis van de meting, zoals bijvoorbeeld gebruikt in adaptieve evaluaties, zal worden toegepast bij de constructie van de evaluatie-instrumenten. De ontwikkeling van de evaluatietechnieken worden gebaseerd op internationale ervaring op dit gebied.

De haalbaarheid en effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten en technieken zullen worden getest in een experimentele opzet in klassen van groep 5, met gegevens van het leerlingvolgsysteem, die worden gebruikt om te beoordelen of de gebruikte instrumenten en technieken leiden tot betere prestaties in rekenen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-750
Titel onderzoeksproject:  Improvement of classroom assessment
Looptijd:01-08-2011 tot 01-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen Universiteit Utrecht m.vandenheuvel@fi.uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dhr. M. Veldhuis Msc Universiteit Utrecht M.Veldhuis1@uu.nl
Mw. J.A. Vermeulen MSc    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Strategieën leerlingen
Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Evaluatie groep 3 poInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.