Nationaal onderwijsakkoord

Het Nationaal Onderwijsakkoord is een akkoord tussen enerzijds de partijen uit de Stichting van het Onderwijs en anderzijds het kabinet. De Stichting van het Onderwijs bestaat uit de vakbonden en de besturenorganisaties.

De afspraken in het onderwijsakkoord hebben als doel om te komen tot meer waardering, meer werkgelegenheid en minder werkdruk voor het onderwijspersoneel.
 
De maatregelen uit het onderwijsakkoord komen bovenop de al in de begroting opgenomen bedragen. De exacte bedragen worden normaliter op Prinsjesdag bekend gemaakt.
 
In het nationaal onderwijsakkoord is veel aandacht voor scholing. Daardoor kunnen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zich verder professionaliseren.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.