Meesterschap van leraren in de Randstad - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Het scholingstraject Meesterschap, dat leraren beoogt te ondersteunen bij hun werk in de grote stad, heeft een significant positief effect op de competenties en self-efficacy van leraren.
Het doel van Meesterschap is om de kwaliteit van leraren te verhogen en om hen te behouden voor het werken in een complexe grootstedelijke onderwijscontext. In het onderzoek werden 66 leraren uit het primair onderwijs in de Randstad die Meesterschap volgden, vergeleken met leraren uit de Randstad die een andere cursus volgden. De competenties en het vertrouwen in eigen bekwaamheid (self-efficacy) van de Meesterschap-leraren waren relatief meer toegenomen dan die van de controlegroep. Ook op lange termijn blijft het positieve effect van Meesterschap op de competenties van leraren bestaan, maar niet op hun self-efficacy.
Deelname aan Meesterschap was tevens bevorderlijk voor de ontwikkeling van een brede professionele oriëntatie van leraren, oftewel een bredere kijk op het lesgeven. Ze kregen bijvoorbeeld meer interesse in zaken als schoolontwikkeling en schoolbeleid. Maar deze ontwikkeling was alleen op de lange termijn te zien. De reden daarvoor is, denken de onderzoekers, dat het tijd kost om een bredere professionele oriëntatie te ontwikkelen. Dat hun self-efficacy op de lange termijn juist verminderde, zou volgens de onderzoekers door die bredere professionele oriëntatie kunnen komen. Leraren gaan bijvoorbeeld andere, nieuwe taken naast hun lestaak uitvoeren en dat kan onzekerheid met zich mee brengen.
Deelname aan Meesterschap had noch een positief noch een negatief effect op de motivatie en loopbaanplannen van de leraren. Dit komt waarschijnlijk omdat de leraren van te voren al zeer gemotiveerd voor het onderwijs waren. Wat de leraren zelf als meest waardevol ervoeren was de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met andere leraren die ook in de grote stad lesgeven. Ze waren ook te spreken over de verschillende modules van de opleiding, die niet alleen aandacht besteden aan de klassenpraktijk, maar ook aan zaken daarbuiten zoals schoolontwikkeling en beleid.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08105
Titel onderzoeksproject:  Bewijs voor Meesterschap Onderzoek naar de bijdrage van een masterclass aan de kwaliteit en het behoud van beginnende leraren in Amsterdam
Looptijd:30-11--0001 tot 30-11--0001

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. Dr. M. Volman Universiteit van Amsterdam m.l.l.volman@uva.nl
Prof. dr. J. Beishuizen Vrije Universiteit Amsterdam j.beishuizen@vu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Lisa Gaikhorst MSc Universiteit van Amsterdam l.gaikhorst@uva.nl

Publicatie(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Effectieve werkwijzen bij reflectie op het leerproces
Hoe stimuleer je leerlingen tot reflectie op hun leerproces?
Correcte toetsconstructie portfoliomethodiek
Hoe toets je met de portfoliomethodiek bij volwassenen?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling
self-efficacy

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest