ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Bouw!, een computergestuurde leesinterventie helpt zwakke lezers onder begeleiding van een tutor leren lezen. Het programma werkt, mits goed geïmplementeerd, zo blijkt uit dit onderzoek.
In twee studies is aangetoond dat Bouw! ernstige leesproblemen helpt voorkomen. Daarbij is het wel noodzakelijk dat de leerlingen langdurig en intensief oefenen en het programma afmaken. Leerlingen die de interventie niet volledig hadden afgerond, scoorden niet significant beter dan de controlegroep.
In één studie kregen leerlingen die zwak scoorden op (voorbereidende) leesvaardigheden uit groep 3 op school leesinterventie op de computer, met individuele begeleiding van niet-professionele tutors. Tutors kunnen ouderejaars leerlingen zijn, onderwijsassistenten, stagiaires of ook ouders. De interventie duurde ongeveer 1,5 jaar en vond maximaal vier keer per week tien minuten plaats buiten de les of tijdens het zelfstandig lezen. Direct na afloop, maar ook een jaar erna in groep 5, lazen leerlingen die aan Bouw! hadden meegedaan beter dan de controlegroep. De groep die het programma had gevolgd kon net zo goed lezen als de gemiddelde lezer.
In de andere studie volgden leerlingen die zwak scoorden op (voorbereidende) leesvaardigheden al in groep 2 het programma tot halverwege groep 4, in eerste instantie thuis met ouders als tutor, later op school. Een deel van hen had een zogenoemd dubbel risico, ze scoorden zwak op voorbereidende leesvaardigheden in groep 2 en hadden een grotere kans op dyslexie omdat dyslexie in hun familie voorkwam. Dat was vastgesteld door afname van leestoetsen bij de ouders. Zowel de leerlingen met een enkel risico (geen dyslexie in de familie) als met een dubbel risico waren eind groep 4 duidelijk beter gaan lezen. Ook scoorden zij hoger op het lezen van pseudowoorden en tekst, en op spelling. Bij meer dan de helft van de leerlingen met een dubbel risico helpt Bouw! dyslexie voorkomen. De ‘gewone’ zwakke lezers hebben na deelname aan Bouw! nagenoeg geen leesproblemen meer. Het programma bleek ook het zelfvertrouwen en de taakoriëntatie te versterken.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08052
Titel onderzoeksproject:  Bouw! voor problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen
Looptijd:09-09-2010 tot 31-03-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. D.A.V. van der Leij Universiteit van Amsterdam D.A.V.vanderLeij@uva.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. A.G.F.M. Regtvoort Universiteit van Amsterdam a.g.f.m.regtvoort@uva.nl
A.H. Zijlstra Universiteit van Amsterdam a.h.zijlstra@uva.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Dyslexie of leesprobleem?  Tjipcast 025
Dyslexie of leesprobleem? Tjipcast 025
redactie
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]dyslexie
ICT in het onderwijs
technisch lezen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest