Gym

Wat is gym?

Het woord ‘gym’ komt van gymnastiek. Dit woord wordt vaak gebruikt voor het vak lichamelijke opvoeding, ook wel bewegingsonderwijs. Het is een vak dat standaard op het programma staat in het basisonderwijs. Het doel van bewegingsonderwijs is de leerlingen breed te introduceren in de bewegingscultuur. Deze cultuur bestaat uit sportieve activiteiten en bewegingsrecreatie, maar ook de actuele bewegingswereld van de kinderen waarin zij spelen. Kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en houden. 

Bewegingsonderwijs is goed voor onder andere de conditie, gezondheid, hersenstructuur en executieve functies van de kinderen. Bij de gymlessen speelt samenwerking een grote rol. Sportief en eerlijk spelen wordt gestimuleerd.

De uitwerking van de kerndoelen van bewegingsonderwijs is opgedeeld in: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek.

Sinds 2004 mogen PABO-studenten alleen bewegingsonderwijs geven aan groep 1 en 2. Voor een bevoegdheid voor groep 3 tot en met 8 moet je een speciale opleiding volgen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn basisscholen verplicht om 2 lesuren bewegingsonderwijs te geven.

 
 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 13 juli 2022

Gerelateerd

Lespakket
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Veilig van A naar B met Streetwise Digitaal
Probeer de nieuwe digitale leerlijn van de ANWB schooljaar 2023-2024 gratis uit. Meld je nu aan!
ANWB 
Congres
Bewegend leren
Bewegend leren
Integreer beweging in je dagelijkse lessen
Medilex Onderwijs 
Scholing
Onderwijsvormen
Onderwijsvormen
De vele smaken in het onderwijs, op welke richt jij je pijlen?
oo.nl 
Veilig van A naar B met Streetwise DigitaalOntwikkelend bewegen
Al springend leer je beter rekenen
Annemieke Top
Weerbaarheid in gymles
Weerbaar worden vanuit de gymzaal
Ernst van Grol
Samenwerkend leren bij gym
Bewegingsonderwijs: Samenwerkend leren in de praktijk
Maarten Massink
Springen en rennen
Springen en rennen, jezelf leren kennen
Maarten Massink


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Samenwerkingsvormen in een video van één minuut uitgelegd
Samenwerkingsvormen in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effect van leesmethodes op leesvaardigheid
Welk effect hebben leesmethodes?
Bewegend leren en spelling
Is bewegend leren effectief bij spelling?
Bevorderen van fitheid van leerlingen in bo
Hoe bevorder je de fitheid van leerlingen?
Versterken schrijfvaardigheid pabo studenten
Hoe leren pabo-studenten beter schrijven?
Voorbereidend schrijven in groep 1 en 2
Wat doe je in groep 1 en 2 aan voorbereidend schrijven?
Bewegend leren in het vo en mbo
Helpt bewegend leren ook voor pubers en adolescenten?
Schrijven met pen op papier of beeldscherm
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?
Sportbeleving na shuttlerun
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?
Bewegend leren
Bewegend leren: hebben jongens en meisjes er evenveel baat bij?
Relatie werkbelasting en vakkennis
Is er een relatie tussen ervaren werkbelasting en bekwaamheid?
Fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
[extra-breed-algemeen-kolom2]bewegingsonderwijs
gym
motorische ontwikkeling
samenwerkingsvormen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest