Digitale Wiskunde Omgeving op HAVO en VWO - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerlingen die algebraïsche vaardigheden oefenen in een digitale leeromgeving zouden betere leerprestaties leveren, zo is de verwachting. In dit onderzoek kon dat niet worden aangetoond. Leerlingen die in een Digitale Wiskunde Omgeving werkten presteerden niet beter dan leerlingen uit de controlegroepen die met pen en papier werkten
In een experimenteel onderzoek onder tweedejaars havo/vwo leerlingen is nagegaan of het oefenen van algebraïsche vergelijkingen met de computer effectiever is. Voor de uitvoering van de experimenten zijn de oefeningen van twee hoofdstukken (lineaire vergelijkingen, kwadratische vergelijkingen) uit de meest gangbare wiskundemethodes (Moderne Wiskunde, Getal & Ruimte) vertaald naar Wisweb-applets in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO).
Uit de nulmeting bleek dat de DWO-groep begon met een achterstand. Deze achterstand haalden ze in de loop van het experiment in, maar in het tweede deel van de retentiemeting bleken ze weer op achterstand te staan. De interventie had dus niet het beoogde effect.
De onderzoekers opperen een aantal mogelijke verklaringen. Het leren met de computer is wellicht vluchtiger, dat wil zeggen dat leerlingen al klikkend sneller tot een oplossing komen. Ze denken dan mogelijk minder na over wat ze doen, waardoor de redenering achter de oplossing niet beklijft.
Bij de interventie werd gebruikgemaakt van correctieve feedback in plaats van procedurele feedback. De laatste is mogelijk beter voor het ontwikkelen en verstevigen van wiskundestrategieën. Bovendien kregen de DWO-leerlingen persoonlijke accounts, zaten daarom vaak alleen achter de computer en werkten weinig samen. Dit kan een negatief leereffect hebben. Tot slot lieten de docenten zich waarschijnlijk inspireren door de didactische aanpak van de online-modules en gebruikten de systematische aanpak ervan ook voor de pen-en-papier opdrachten.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08008
Titel onderzoeksproject:  EfficiŽnt wiskunde oefenen
Looptijd:02-04-2009 tot 31-08-2012

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. F. Beukers Universiteit Utrecht F.Beukers@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. L.M. Doorman Universiteit Utrecht m.doorman@uu.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
Animaties natuur po
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWOInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.