Digitale Wiskunde Omgeving op HAVO en VWO - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerlingen die algebraïsche vaardigheden oefenen in een digitale leeromgeving zouden betere leerprestaties leveren, zo is de verwachting. In dit onderzoek kon dat niet worden aangetoond. Leerlingen die in een Digitale Wiskunde Omgeving werkten presteerden niet beter dan leerlingen uit de controlegroepen die met pen en papier werkten
In een experimenteel onderzoek onder tweedejaars havo/vwo leerlingen is nagegaan of het oefenen van algebraïsche vergelijkingen met de computer effectiever is. Voor de uitvoering van de experimenten zijn de oefeningen van twee hoofdstukken (lineaire vergelijkingen, kwadratische vergelijkingen) uit de meest gangbare wiskundemethodes (Moderne Wiskunde, Getal & Ruimte) vertaald naar Wisweb-applets in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO).
Uit de nulmeting bleek dat de DWO-groep begon met een achterstand. Deze achterstand haalden ze in de loop van het experiment in, maar in het tweede deel van de retentiemeting bleken ze weer op achterstand te staan. De interventie had dus niet het beoogde effect.
De onderzoekers opperen een aantal mogelijke verklaringen. Het leren met de computer is wellicht vluchtiger, dat wil zeggen dat leerlingen al klikkend sneller tot een oplossing komen. Ze denken dan mogelijk minder na over wat ze doen, waardoor de redenering achter de oplossing niet beklijft.
Bij de interventie werd gebruikgemaakt van correctieve feedback in plaats van procedurele feedback. De laatste is mogelijk beter voor het ontwikkelen en verstevigen van wiskundestrategieën. Bovendien kregen de DWO-leerlingen persoonlijke accounts, zaten daarom vaak alleen achter de computer en werkten weinig samen. Dit kan een negatief leereffect hebben. Tot slot lieten de docenten zich waarschijnlijk inspireren door de didactische aanpak van de online-modules en gebruikten de systematische aanpak ervan ook voor de pen-en-papier opdrachten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08008
Titel onderzoeksproject:  EfficiŽnt wiskunde oefenen
Looptijd:02-04-2009 tot 31-08-2012

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. F. Beukers Universiteit Utrecht F.Beukers@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. L.M. Doorman Universiteit Utrecht m.doorman@uu.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Aanpak oplossen evenredigheidsvergelijkingen
Welke (didactische) aanpak gebruik je voor het oplossen van evenredigheidsvergelijkingen?
Meten en rekenvaardigheid tijd voor de toets
Geeft lange toetstijd eerlijk beeld van rekenvaardigheid?
Invloed gebruik digitale media op taakgerichtheid en luisterhouding
Wat doen digitale middelen met de aandacht en concentratie?
Competenties van leerlingen om met informatie om te gaan
Goede informatie vinden: welke competenties zijn nodig?
Digitaal of schriftelijk toetsen
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Verdieping reken wiskundeonderwijs po
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
[extra-breed-algemeen-kolom2]ICT in het onderwijs
wiskunde

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest