Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

In een survey wordt onderzocht hoe het is gesteld met de mogelijkheden van leerkrachten om procesgerichte assessment en feedback toe te passen in het rekenonderwijs op de basisschool. Er wordt onder meer onderzocht hoe capabel leerkrachten zich achten om instructie en feedback te geven aan leerlingen met uiteenlopende rekencapaciteiten. Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen op welke gebieden leerkrachten training en scholing nodig zullen hebben voor assessments in de rekenlessen.
In quasi-experimentele onderzoeken wordt vervolgens nagegaan of de rekenprestaties van leerlingen verbeteren wanneer leerkrachten getraind worden om in de rekenles digitale assessments uit te voeren en leren om daar directe, inhoudelijke feedback op te geven.

Assesment gaat over het stellen van leerdoelen, het bepalen hoever leerlingen daar in zijn en welke feedback nodig is om leerlingen verder te helpen. Bij formatieve assessment gaat het om evaluatie en feedback tijdens de les. In rekenmethodes worden daartoe leerdoelen per les uitgewerkt.

Het onderzoek naar de verbetering van assessment tijdens de rekenles wordt uitgevoerd in drie studies. De eerste studie is in 2011 en 2012 uitgevoerd en behelst een grootschalig survey-onderzoek onder leerkrachten basisonderwijs. Deze studie leverde informatie op over de wijze waarop assessment in de klassen plaats vindt.

Nagegaan is in hoeverre de opvattingen van leerkrachten over het belang van assessment, hun kennis van rekenproblemen, de jaargroep waarin ze lesgeven en het gebruik van toetsen uit de methode daaraan gerelateerd zijn. Het GION voert dit onderzoek uit.

Studie 2 is een ontwikkelingsonderzoek dat in 2012 is gedaan. GION voerde de studie uit in samenwerking met het CEDIN (begeleidingsdienst). In de studie zijn draaiboeken voor de training van leerkrachten ontwikkeld. De training is eerst op kleine schaal in samenwerking met leerkrachten en een begeleider uitgetest en bijgesteld. Het GION ontwikkelde digitale quizzen die leerlingen wekelijks krijgen. De quizzen passen bij twee veel gebruikte rekenmethodes.

In studie 3, medio 2013, was er een experiment in groep 4 en 5. Er zijn gegevens verzameld van de inschatting van leerkrachten van hun leerlingen, het lesgeven en de assessment van leerkrachten en de rekenresultaten van leerlingen. In 2103 en 2014 wordt dat onderzoek voortgezet. Het GION verzamelt gegevens bij leerlingen en leerkrachten en het CEDIN bezoekt leerkrachten in de klas en overlegt in teamverband.

Met een resonansgroep van scholen worden de resultaten doorgesproken.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-758
Titel onderzoeksproject:  Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs
Looptijd:01-08-2011 tot 01-08-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. E.G. Harskamp Rijksuniversiteit Groningen e.g.harskamp@rug.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M. van den Berg Rijksuniversiteit Groningen m.van.den.berg@rug.nl
Dr. C.J.M. Suhre Rijksuniversiteit Groningen c.j.m.suhre@rug.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]ICT in het onderwijs
rekenen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest