Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

In een survey wordt onderzocht hoe het is gesteld met de mogelijkheden van leerkrachten om procesgerichte assessment en feedback toe te passen in het rekenonderwijs op de basisschool. Er wordt onder meer onderzocht hoe capabel leerkrachten zich achten om instructie en feedback te geven aan leerlingen met uiteenlopende rekencapaciteiten. Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen op welke gebieden leerkrachten training en scholing nodig zullen hebben voor assessments in de rekenlessen.
In quasi-experimentele onderzoeken wordt vervolgens nagegaan of de rekenprestaties van leerlingen verbeteren wanneer leerkrachten getraind worden om in de rekenles digitale assessments uit te voeren en leren om daar directe, inhoudelijke feedback op te geven.

Assesment gaat over het stellen van leerdoelen, het bepalen hoever leerlingen daar in zijn en welke feedback nodig is om leerlingen verder te helpen. Bij formatieve assessment gaat het om evaluatie en feedback tijdens de les. In rekenmethodes worden daartoe leerdoelen per les uitgewerkt.

Het onderzoek naar de verbetering van assessment tijdens de rekenles wordt uitgevoerd in drie studies. De eerste studie is in 2011 en 2012 uitgevoerd en behelst een grootschalig survey-onderzoek onder leerkrachten basisonderwijs. Deze studie leverde informatie op over de wijze waarop assessment in de klassen plaats vindt.

Nagegaan is in hoeverre de opvattingen van leerkrachten over het belang van assessment, hun kennis van rekenproblemen, de jaargroep waarin ze lesgeven en het gebruik van toetsen uit de methode daaraan gerelateerd zijn. Het GION voert dit onderzoek uit.

Studie 2 is een ontwikkelingsonderzoek dat in 2012 is gedaan. GION voerde de studie uit in samenwerking met het CEDIN (begeleidingsdienst). In de studie zijn draaiboeken voor de training van leerkrachten ontwikkeld. De training is eerst op kleine schaal in samenwerking met leerkrachten en een begeleider uitgetest en bijgesteld. Het GION ontwikkelde digitale quizzen die leerlingen wekelijks krijgen. De quizzen passen bij twee veel gebruikte rekenmethodes.

In studie 3, medio 2013, was er een experiment in groep 4 en 5. Er zijn gegevens verzameld van de inschatting van leerkrachten van hun leerlingen, het lesgeven en de assessment van leerkrachten en de rekenresultaten van leerlingen. In 2103 en 2014 wordt dat onderzoek voortgezet. Het GION verzamelt gegevens bij leerlingen en leerkrachten en het CEDIN bezoekt leerkrachten in de klas en overlegt in teamverband.

Met een resonansgroep van scholen worden de resultaten doorgesproken.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-758
Titel onderzoeksproject:  Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs
Looptijd:01-08-2011 tot 01-08-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. E.G. Harskamp Rijksuniversiteit Groningen e.g.harskamp@rug.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M. van den Berg Rijksuniversiteit Groningen m.van.den.berg@rug.nl
Dr. C.J.M. Suhre Rijksuniversiteit Groningen c.j.m.suhre@rug.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Formatieve assessment helpend voor passend rekenaanbod
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessment?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
Zelfwerkzaamheid groepswerk
Zelfwerkzaamheid en groepswerk in het rekenonderwijs
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
Animaties natuur po
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Digitaal assessmentInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.