Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Startende leraren die een speciaal inwerktraject volgden van drie jaar, ontwikkelden zich op pedagogisch-didactisch gebied sneller dan hun collega starters. Bovendien is er minder uitval onder de beginners die meededen aan dit zogenoemde inductiearrangement, ofwel inwerktraject.
Veel beginnende leraren verlaten al snel het beroep. Michelle Helms-Lorenz en Wim van der Grift onderzochten hoe een inductiearrangement hen beter zou kunnen toerusten, met als doel om deze uitval te verminderen. Voor het onderzoek werden 338 beginnende leraren van 68 scholen voor voortgezet onderwijs random ingedeeld in een experimentele groep en een controlegroep.
Het inductiearrangement dat de experimentele groep onderging duurde drie jaar. Het voorzag ten eerste in werkdrukvermindering door het takenpakket af te stemmen op de draagkracht van de leraren. Daarnaast maakten de starters kennis met de schoolregels en het schoolbeleid, werden zij geobserveerd tijdens hun lessen en ontvingen ze daarbij gerichte coaching. Tot slot was er aandacht voor hun bredere professionele ontwikkeling.
Uit het onderzoek blijkt dat het inductiearrangement effect heeft. De leraren uit de experimentele groep vielen minder vaak uit. Hoewel het verschil met de controlegroep klein was (twee procent) is dit wel significant. De experimentele groep had ook minder werkgerelateerde stress. Deze leraren ervoeren meer leermogelijkheden en invloed op hun dagelijks werk. De leraren die meededen aan het inwerktraject bleken ook meer overtuigd van hun bekwaamheid in de klas.
Het onderzoek wees bovendien uit dat beginners in het algemeen over minder pedagogisch-didactische vaardigheden beschikken dan hun ervaren collega’s. Maar de leraren uit de experimentele groep ontwikkelden zich in drie jaar tijd sneller in hun pedagogisch-didactisch handelen dan de leraren in de controlegroep. De onderzoekers concluderen dan ook dat een goede begeleiding in de eerste drie jaar de ontwikkeling van effectief lerarengedrag van beginnende docenten bevordert.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08110
Titel onderzoeksproject:  De reductie van de voortijdige beroepsverlating in het VO
Looptijd:01-03-2009 tot 31-12-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. W.J.C.M. van de Grift Rijksuniversiteit Groningen w.j.c.m.van.de.grift@rug.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M. Helms-Lorenz Rijksuniversiteit Groningen m.helms-lorenz@rug.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]doorstroommogelijkheden
persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest