Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Seksuele diversiteit Luister je wel naar mŪj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Overprikkeld Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wegwijs in hooggevoeligheid Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Intelligentie
Excellentie bevorderen Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof
Onderwijskwaliteit
Excelleren Intrinsieke motivatie
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Executieve functies
Creativiteitsontwikkeling
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Onderwijssysteem
Psychiatrisch onderwijsmodel Zittenblijven of versnellen
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Jonge kind
Kleuters en spel
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Hakken in het zand StrategieŽn voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren
Beroepsonderwijs
Motivatie schoolprestaties
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing

Lisanne van Nijnatten

Kinder- & jeugdpsycholoog bij Edu & ik

 

lisanne@edu-en-ik.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

van Nijnatten, L. (2014). De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing.
Geraadpleegd op 27-04-2017,
van http://wij-leren.nl/iq-intelligentie-test.php

Intelligentie meten met IST

In het voortgezet onderwijs wordt de Intelligentie Structuur Test (IST) regelmatig gebruikt om de intellectuele capaciteiten van leerlingen te meten. Op basis hiervan worden onder andere de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben geïdentificeerd. De test is onderdeel van een begaafdheids screening op groepsniveau bij het bekende Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen.

Dat de IST op grote schaal gebruikt wordt, wil echt niet zeggen dat dit een goed middel is om begaafde en hoogbegaafde kinderen te identificeren. Laat staan dat er consequenties aan de scores gehangen mogen worden. Is de IST wel geschikt voor de manier waarop het gebruikt wordt?

Intelligentie Structuur Test

De IST wordt omschreven als een test van zeven facetten van de intelligentie: algemene intelligentie, geheugen, algemene ontwikkeling, verbale-, numerieke-, figurale- en totale intelligentie. Hij wordt bij groepen leerlingen afgenomen in alle klassen van de middelbare school. De IST in Nederland is een vertaalde versie van de oorspronkelijke Duitse uitgave. De IST wordt ook gebruikt om de geschiktheid van mensen te bepalen voor beroeps- en studiekeuzes. Aan de hand van de scores op de IST worden geen IQ scores geformuleerd, omdat hier nog onvoldoende onderzoek naar is gedaan.

Kwaliteit van de IST: Het onderzoek

En dát onderzoek is precies waar ik moeite mee heb. Toen ik hoorde dat deze test veel gebruikt wordt, ben ik gaan zoeken naar de wetenschappelijke basis van deze test. Ik kwam alleen van een koude kermis thuis. Er is wel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de IST, dit is echter alleen in Duitsland verricht onder Duitse eerstejaars psychologie studenten en leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Op het moment is er nog geen onderzoek met Nederlandse participanten bekend. Hierdoor is het onduidelijk of de toepassing bij Nederlandse kinderen met dezelfde normen gerechtvaardigd is. Er zijn wel veel participanten gebruikt in de onderzoeken, maar de doelgroepen komen niet volledig overeen met de doelgroepen waarin de IST nu gebruikt wordt. 

Uit deze onderzoeken bleek dat de betrouwbaarheid van de IST onvoldoende is bevonden. Dit geeft aan dat de scores van individuen onvoldoende stabiel zijn tussen twee verschillende testmomenten. De ene dag kan een kind dus aanzienlijk hoger of lager scoren dan de andere dag. Dit is een eerste rode vlag.

De validiteit, in hoeverre de test daadwerkelijk meet wat het beoogt te meten, is op het moment nog weinig onderzocht. Er is een samenhang gevonden tussen de studiekeuze van de participanten en hun scores op de IST. Daarnaast is er enigszins een verband tussen cijfers op de bètavakken en IST scores. De grootte van dit verband wordt echter niet aangegeven. Er is dus geen onderzoek gedaan naar een verband tussen IST scores en daadwerkelijke intelligentie niveaus en algemene schoolprestaties. Rode vlag nummer twee.

Ook is er geen onderzoek gedaan naar het verband tussen IST scores en resultaten van de consequenties die nu aan de IST scores hangen. Presteren kinderen echt goed op verrijkingsprogramma’s, wanneer ze geselecteerd zijn op basis van IST scores? Geeft een hoge IST score echt aan dat een kind verrijking nodig heeft? Daar kan ik geen onderzoek over vinden. Rode vlag nummer drie.

Conclusie

Wetenschappelijk gezien is mijn kritiek erg terecht. Er is echt meer onderzoek nodig om het huidige gebruik te rechtvaardigen. De IST is op het moment niet goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), met goede redenen. Ik betwijfel of de gebruikers (afgezien van het CBO zelf misschien) zich bewust zijn van deze informatie. Meestal handelen scholen echt met de beste intenties, ze hebben gewoon de juiste scholing en/of informatie niet tot hun beschikking.

Wanneer jouw kind dus getest wordt met de IST, wees dan erg kritisch op de scores die hieruit komen en de conclusies die de school hieruit trekt. Een individueel intelligentieonderzoek is nog steeds de beste manier om echt zicht te krijgen op de intelligentie van je kind. Ik ben een groot voorstander van vroege identificatie van begaafde kinderen, maar laat de IST nooit de enige meetmethode zijn om beslissingen te maken over het curriculum van je kind.

 

van Nijnatten, L. (2014). De Intelligentie Structuur Test: Een kritische beschouwing.
Geraadpleegd op 27-04-2017,
van http://wij-leren.nl/iq-intelligentie-test.php

Gerelateerd

Kiene kleuters in de klas
Kiene kleuters in de klas
Begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Medilex Onderwijs 
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ onderzoek
Lisanne van Nijnatten
Visies op begaafdheid
Het verschil mag er wezen - Twee visies over begaafdheid
Eleonoor van Gerven
IQ onderzoek
IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest
Lisanne van Nijnatten

Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Excellentie
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Identificatie excellente leerling
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Voorspellen excellentie
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren bij excellentie
Verrijkingsprogramma
Invloed van verrijkingsprogrammaís op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen
Cognitieve voorstellingen wiskunde
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
Metacognitie VWO leerlingen
Hoogbegaafdheid en metacognitie van VWO-leerlingen Ė OnderwijsBewijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Intelligentie Structuur TestInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.