Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo

Geplaatst op 1 juni 2016

Het praktijkonderzoek richt zich op de manier waarop wiskundige denkactiviteiten (WDA) in het wiskundeonderwijs kunnen worden geïntegreerd. WDAs spelen een belangrijke rol in de nieuwe examenprogramma’s wiskunde van havo en vwo, en ook de diagnostische tussentijdse toets lijkt een denkactieve invulling te krijgen. De centrale praktijkvragen zijn welke kenmerken een wiskundeopdracht denkactief maken en op welke manieren een wiskundedocent de denkactieve mogelijkheden van een opdracht in de les kan benutten. Eerder wetenschappelijk onderzoek naar wiskundige denkactiviteiten en probleemoplossen moet, evenals kennis rond formatieve toetsing en instrumentele orkestratie, vertaald worden naar de praktijknabije handvatten voor docenten. Hoe organiseer je in concreto dat leerlingen tijdens de wiskundelessen nadenken? De onderzoeksvragen worden beantwoord door (1) een aantal denkactieve opdrachten te ontwerpen die passen bij het reguliere curriculum en (2) de ontworpen denkactieve opgaven te gebruiken in de les en daarbij in kaart te brengen welke lesmethoden effectief zijn. De onderzoeksopzet, die een ontwerpfase, een uitvoeringsfase en een analysefase omvat, leidt ten eerste tot een collectie van digitale en papieren denkactieve wiskundeopgaven voor klas 3 van havo en vwo. Een tweede product is een Handreiking denkactieve wiskundelessen, die wiskundedocenten ondersteunt in het ontwerpen en gebruiken van WDAs in de klas. De effectiviteit van de lesactiviteiten wordt gemeten middels een voor- en natoets. De resultaten van het onderzoek worden online verspreid via de websites van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het Freudenthal Instituut. Verder disseminatie vindt plaats middels workshops, videoclips en publicaties in tijdschriften voor verschillende doelgroepen.

In samenwerking met: dr. H. Straat (CITO); dr. A.A. Béguin (CITO); Maurick College, Vught; Meridiaan College, Amersfoort; Farel College, Amersfoort

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-502
Titel onderzoeksproject:  Wiskundige denkactiviteit in praktijk
Looptijd:01-08-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. P.H.M. Drijvers Universiteit Utrecht p.drijvers@fi.uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
H.M.C. Eijkelhof Universiteit Utrecht H.M.C.Eijkelhof@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Differentiatie in kleine kring onderbouwklas
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
Computergames wiskunde reflectie
Gebruik van computergames bij wiskunde in beroepsonderwijs: reflectie
Wiskundige denktactiviteit
Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Cognitieve voorstellingen wiskunde
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde
Hersengedrag rekenonderwijs po
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Wiskundige denktactiviteitInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.