Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo

Geplaatst op 1 juni 2016

Het praktijkonderzoek richt zich op de manier waarop wiskundige denkactiviteiten (WDA) in het wiskundeonderwijs kunnen worden geïntegreerd. WDAs spelen een belangrijke rol in de nieuwe examenprogramma’s wiskunde van havo en vwo, en ook de diagnostische tussentijdse toets lijkt een denkactieve invulling te krijgen. De centrale praktijkvragen zijn welke kenmerken een wiskundeopdracht denkactief maken en op welke manieren een wiskundedocent de denkactieve mogelijkheden van een opdracht in de les kan benutten. Eerder wetenschappelijk onderzoek naar wiskundige denkactiviteiten en probleemoplossen moet, evenals kennis rond formatieve toetsing en instrumentele orkestratie, vertaald worden naar de praktijknabije handvatten voor docenten. Hoe organiseer je in concreto dat leerlingen tijdens de wiskundelessen nadenken? De onderzoeksvragen worden beantwoord door (1) een aantal denkactieve opdrachten te ontwerpen die passen bij het reguliere curriculum en (2) de ontworpen denkactieve opgaven te gebruiken in de les en daarbij in kaart te brengen welke lesmethoden effectief zijn. De onderzoeksopzet, die een ontwerpfase, een uitvoeringsfase en een analysefase omvat, leidt ten eerste tot een collectie van digitale en papieren denkactieve wiskundeopgaven voor klas 3 van havo en vwo. Een tweede product is een Handreiking denkactieve wiskundelessen, die wiskundedocenten ondersteunt in het ontwerpen en gebruiken van WDAs in de klas. De effectiviteit van de lesactiviteiten wordt gemeten middels een voor- en natoets. De resultaten van het onderzoek worden online verspreid via de websites van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het Freudenthal Instituut. Verder disseminatie vindt plaats middels workshops, videoclips en publicaties in tijdschriften voor verschillende doelgroepen.

In samenwerking met: dr. H. Straat (CITO); dr. A.A. Béguin (CITO); Maurick College, Vught; Meridiaan College, Amersfoort; Farel College, Amersfoort

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-502
Titel onderzoeksproject:  Wiskundige denkactiviteit in praktijk
Looptijd:01-08-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. P.H.M. Drijvers Universiteit Utrecht p.drijvers@fi.uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
H.M.C. Eijkelhof Universiteit Utrecht H.M.C.Eijkelhof@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]cognitieve ontwikkeling
wiskunde

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest