Verbetering van schrijven op de basisschool

Geplaatst op 1 juni 2016

In het eerste deel van het project wordt een aantal schriftelijke modules voor pre-schrijven, post-schrijven en tijdens het schrijven ontwikkeld met ervaren docenten. In verschillende studies zullen deze modules worden getest op hun effectiviteit en of ze kunnen gemakkelijk worden doorgegeven binnen de scholen. Verder zal worden nagegaan of inhoudelijke coaching, training in beoordelen en het geven van feedback de effectiviteit van dit programma voor het schrijven verbeteren.

In een tweede deel van het project wordt aandacht besteed aan de beoordeling van het vermogen om schrijven. Deze evaluatie heeft als eerste doel om leerlingen feedback te geven op hun schrijfwerk en ten tweede het evalueren van de kwaliteit van de teksten met behulp van een nieuw ontwikkeld beoordelingsinstrument. Bovendien maakt het gebruik van een continue beoordelingsschaal voor schrijven bewaking van de studievoortgang mogelijk. De beoordelingsschaal zal uiteindelijk worden gekoppeld aan de referentieniveaus zoals bepaald door de commissie Meijerink.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-859
Titel onderzoeksproject:  Improving writing skills of students in primary education
Looptijd:01-04-2012 tot 30-04-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. H. van den Bergh Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, Utrechts Instituut voor Linguïstiek OTS h.vandenbergh@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. M.P. Koster Universiteit Utrecht p.koster@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

Schrijven en lezen
Lezenderwijs leren schrijven, en andersom
René Leverink


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief



Inschrijven nieuwsbrief

Animatie: Schrijven versus typen
Animatie: Schrijven versus typen
redactie
Schrijven met pen op papier of beeldscherm
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?
Spiegelend schrijven in groep drie
Spiegelend schrijven in groep 3: heeft de klasopstelling invloed?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Zinsontleding van invloed op taalbeheersing?
Helpt zinsontleding leerlingen goed hun taal te beheersen?
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Typen of schrijven
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht prester...
Vmbo leerlingen
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school
[extra-breed-algemeen-kolom2]




Verbetering schrijven po



Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.