Veelbelovende praktijkvarianten van adaptief onderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Door het GION is een praktijkgericht onderzoek verricht om meer zicht te krijgen op vormgeving en effectiviteit van veelbelovende varianten van adaptief onderwijs. Het onderzoek gaat daarop in aan de hand van de uitkomsten van vier onderzoeksfasen: (a) literatuuranalyses, (b) secundaire analyses, (c) een expertbenadering en (d) een dieptestudie.

Het GION-onderzoek naar varianten van adaptief onderwijs laat zien dat het goed mogelijk is om verschillende typen van succesvolle en effectieve varianten van adaptief onderwijs te onderscheiden in binnen- en buitenlandse literatuur. Daarnaast wordt vastgesteld dat in scholen van het niet-adaptieve type de kwaliteit van het onderwijsleerproces het laagst is, dat de modaal-adaptieve school er tussenin en de compleet-adaptieve school daarop het hoogst scoort. Bovendien wordt een significant positief verband aangetoond tussen de typen van adaptief onderwijs en leeropbrengst ofwel de output van de school. Wat betreft de typen-indeling van adaptief onderwijs blijken het regulier en speciaal basisonderwijs redelijk goed vergelijkbaar. Interessant is verder dat effecten die in het basisonderwijs voor het cognitief en sociaal functioneren zijn vastgesteld, deels ook in het sbo voorkomen. Leerlingen in de niet-adaptieve scholen presteren in bao en sbo slechter op een aantal cognitieve maten, maar voor het sociaal functioneren worden alleen in het bao negatieve effecten van het niet-adaptieve type vastgesteld.

De expertbenadering levert een groep van 46 veelbelovende praktijkvarianten voor adaptief onderwijs op. Onder 18 van hen is een dieptestudie uitgevoerd. Dit zijn varianten die volgens de experts om meerdere redenen veelbelovend zijn, ingevoerd zijn of worden op meerdere scholen en liefst schoolbreed, aan minimumeiseneisen van overdraagbaarheid voldoen en waarvoor zo mogelijk al enig aantoonbaar succes is.

Deze publicatie betreft de eindrapportage. Daarnaast is in 2005 een bijbehorende deelrapport verschenen onder de titel: Praktijkbeschrijvingen van 18 veelbelovende varianten van adaptief onderwijs (246 p). Naast een uitgebreide beschrijving en analyse van elk der praktijkvarianten worden de uitkomsten van een dieptestudie onder deze veelbelovende praktijkvarianten uitgebreid voor het voetlicht gebracht.

Auteurs: R.H. Hofman, M.C. Kooiman, J.L. de Jong-Heeringa
Titel: Veelbelovende praktijkvarianten van adaptief onderwijs
Datum publicatie: 2005
Uitgeverij: GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina’s: 144

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  412-03-003
Titel onderzoeksproject:  Adaptief onderwijs: veelbelovende praktijkvarianten
Looptijd:01-11-2003 tot 20-12-2005

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. R.H. Hofman Rijksuniversiteit Groningen r.h.hofman@rug.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. H. Guldemond Rijksuniversiteit Groningen  
Drs. M.C. Kooiman Rijksuniversiteit Groningen  
Drs. H. Veneman Rijksuniversiteit Groningen  

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]adaptief onderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest