Richtlijnen aanleveren kopij wij-leren.nl

Uw bijdrage aan Wij-leren.nl wordt erg op prijs gesteld. Om de kwaliteit van de artikelen hoog te houden en het werk voor de redactie te beperken, hanteren we de onderstaande richtlijnen.

Kopij

 • Artikelen hebben een lengte van minimaal 1000 woorden. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op de hoofdtekst. Daarnaast bevat de bijdrage:
  • Een lead (introtekst) van maximaal 75 woorden die uitnodigt tot lezen van de bijdrage.
  • Eventueel vermelding van revelante afbeeldingen, met hun onderschriften; aan te leveren als afzonderlijk bestand.
  • Indien van toepassing onder aan het artikel een bronnenlijst.
 • Minimale lengte van opiniebijdrage 750 woorden;
 • Vermeld als auteursgegevens: Naam en titulatuur; vermeld onder het artikel in een korte zin eventueel functie/achtergrond van de auteur.
 • Beknoptheid en heldere opbouw worden op prijs gesteld:
  • Vermijd onnodig jargon, herhalingen en te lange zinnen.
  • Let op een consequent gebruik van de tijden.
  • Gebruik in de tekst geen afkortingen, zelfs niet de meest gangbare.
  • Vermijd het gebruik van omslachtige uitdrukkingen als ‘met betrekking tot’, ‘ten aanzien van’, ‘het is een feit dat’, etc…
 • Artikelen bevatten geen reclame voor producten of diensten van instellingen of bedrijven.
 • Bij voorkeur aanleveren in Word-formaat.
 • Lever de tekst aan per e-mail bij info[ad]wij-leren.nl. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging. In de communicatie daarna wordt vastgesteld of en wanneer het artikel geplaatst wordt.

Afbeeldingen

 • Afbeeldingen worden afzonderlijk (digitaal) bijgevoegd. De foto’s, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en evt. bronvermelding.

Auteurs

 • Wij-leren.nl is met name gebaat bij auteurs die op regelmatige basis een bijdrage leveren.

Gerelateerd

Voorwaarden
Voorwaarden bijdragen aan wij-leren.nl
redactie
Auteursrecht wij-leren.nl
Auteursrecht - hoe zit het met auteursrecht van de artikelen?
redactie


Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.