Richtlijnen aanleveren kopij wij-leren.nl

Uw bijdrage aan Wij-leren.nl wordt erg op prijs gesteld. Om de kwaliteit van de artikelen hoog te houden en het werk voor de redactie te beperken, hanteren we de onderstaande richtlijnen.

Kopij

 • Verdiepende artikelen hebben een lengte van minimaal 1000 woorden. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op de hoofdtekst. Er is niet echt een limiet aan het aantal woorden, maar als een artikel langer dan 2500 woorden wordt, valt te overwegen om het op te knippen in twee delen.
  Daarnaast bevat de bijdrage:
  • Een lead (introtekst) van maximaal 75 woorden die uitnodigt tot lezen van de bijdrage.
  • Eventueel vermelding van revelante afbeeldingen, met hun onderschriften; aan te leveren als afzonderlijk bestand.
  • Indien van toepassing onder aan het artikel een bronnenlijst.
 • Voor opiniebijdragen geldt een minimale lengte van 750 woorden. Inspelen op de actualiteit kan zinnig zijn, al is het belangrijk om te realiseren dat de artikelen jarenlang in de kennisbank beschikbaar blijven. Verwijzingen naar recente krantenartikelen zijn in dit licht niet aan te bevelen. Links naar online artikelen zijn over het algemeen wel prima beschikbaar na langere tijd.
  Het is bij een opiniebijdrage de kunst om enerzijds in te spelen op actuele thema's en anderzijds zo te schrijven dat de bijdrage min of meer tijdloos is en niet te snel achterhaald overkomt.
 • Vermeld als auteursgegevens: Naam en titulatuur; vermeld onder het artikel in een korte zin eventueel functie/achtergrond van de auteur. Lever een foto en biografie aan, zodat er een profiel aangemaakt kan worden op het overzicht met auteurs.
 • Beknoptheid en heldere opbouw worden op prijs gesteld:
  • Vermijd onnodig jargon, herhalingen en te lange zinnen.
  • Let op een consequent gebruik van de tijden.
  • Gebruik in de tekst geen afkortingen, zelfs niet de meest gangbare.
  • Vermijd het gebruik van omslachtige uitdrukkingen als ‘met betrekking tot’, ‘ten aanzien van’, ‘het is een feit dat’, etc…
 • Artikelen bevatten geen reclame voor producten of diensten van instellingen of bedrijven. Onderaan vermelden van eigen aanbod of contactgegevens is ook niet de bedoeling. Bovenaan elk artikel staan namelijk de auteursgegevens vermeld.
 • Bij voorkeur aanleveren in Word-formaat.
 • Lever de tekst aan per e-mail bij korstiaan[ad]wij-leren.nl. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging. In de communicatie daarna wordt vastgesteld of en wanneer het artikel geplaatst wordt.

Afbeeldingen

 • Afbeeldingen worden afzonderlijk (digitaal) bijgevoegd. De foto’s, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en evt. bronvermelding.

Auteurs

 • Wij-leren.nl is met name gebaat bij auteurs die op regelmatige basis een bijdrage leveren. Wilt u bijdragen, denk dan na over vervolgartikelen of een serie. Wij-leren.nl plaatst geen incidentele bijdragen van auteurs die eenmalig een artikel aanleveren.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Wie zijn wij
Wie zijn wij.
redactie
Contact
Contact met Wij-leren.nl.
redactie
Auteursrecht wij-leren.nl
Auteursrecht - hoe zit het met auteursrecht van de artikelen?.
redactie
Doel wij-leren
Doel van Wij-leren.nl
redactie
FAQ
FAQ - Frequently Asked Questions
redactie
Copyright
Copyright
redactie
Voorwaarden
Voorwaarden bijdragen aan wij-leren.nl
redactie
Disclaimer
Disclaimer - artikelen op wij-leren.nl
redactie
Volgen van wij-leren.nl
Volgen van wij-leren.nl
redactie
Richtlijnen kopij
Richtlijnen aanleveren kopij wij-leren.nl
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest