Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is het niveau wat uiteindelijk van het kind verwacht wordt. Scholen voor speciaal basisonderwijs moeten voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vaststellen. Dit geldt ook voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs die een onderwijsachterstand hebben.

Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan in het speciaal basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie inzichtelijk aan welke doelen gewerkt wordt. 

Voor het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief is het instemmingsrecht van ouders nodig.

Zie verder:

Onderwijsconsument - ontwikkelingsperspectief/

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 2 mei 2022

Gerelateerd

Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]groeidocument

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest