Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten

Geplaatst op 1 juni 2016

Het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen is nodig om elke leerling op het maximale niveau te laten presteren. Onderwijs op maat vraagt om docenten die in staat zijn de eigenschappen van leerlingen in kaart te brengen en te kiezen voor passend docentgedrag, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied.

In dit onderzoek werken drie vo-scholen aan de ontwikkeling van een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten van leerjaar 1. Hierbij maken zij gebruik van een eerder ontwikkeld instrument (Het Kwadrant) waarmee docenten in onderling overleg, op basis van in school aanwezige informatie over leerlingen, leerlingen in kaart brengen naar cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie. Het indelen van individuele leerlingen vormt de basis voor docentgedrag dat is afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Aanvullend is een procedure van collegiale consultatie en intervisie ontwikkeld waarbinnen docenten samen leren en werken aan een geschikt handelingsrepertoire.

Samen met de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Oberon wordt gekeken welk handelingsrepertoire past bij de onderscheiden groepen leerlingen in het instrument, op welke wijze het Kwadrant, de collegiale consultatie en intervisie bijdragen aan een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten in de klas en welke effecten het handelingsrepertoire heeft op de motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van leerlingen en het werkplezier van docenten.

Het onderzoek levert kennis op over hoe docenten op basis van de indeling van leerlingen in een Kwadrant en de bijbehorende aanpak, een effectief handelingsrepertoire kunnen ontwikkelen om maatwerkgericht te handelen in de klas.

Consortium bestaande uit: Stad College, Herbert Vissers College, Haemstede Barger Mavo, prof. dr. J.W.F. van Tartwijk (Universiteit Utrecht), E.A. Hilbink (Oberon B.V.), dr. D. Lockhorst (Oberon B.V.), dr. C. Oomen (Universiteit Utrecht).

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-505
Titel onderzoeksproject:  Maatwerk mogelijk!
Looptijd:01-06-2015 tot 30-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.W.F. van Tartwijk Universiteit Utrecht j.vantartwijk@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Differentiatie handelingsrepertoireInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.