Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten

Geplaatst op 1 juni 2016

Het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen is nodig om elke leerling op het maximale niveau te laten presteren. Onderwijs op maat vraagt om docenten die in staat zijn de eigenschappen van leerlingen in kaart te brengen en te kiezen voor passend docentgedrag, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied.

In dit onderzoek werken drie vo-scholen aan de ontwikkeling van een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten van leerjaar 1. Hierbij maken zij gebruik van een eerder ontwikkeld instrument (Het Kwadrant) waarmee docenten in onderling overleg, op basis van in school aanwezige informatie over leerlingen, leerlingen in kaart brengen naar cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie. Het indelen van individuele leerlingen vormt de basis voor docentgedrag dat is afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Aanvullend is een procedure van collegiale consultatie en intervisie ontwikkeld waarbinnen docenten samen leren en werken aan een geschikt handelingsrepertoire.

Samen met de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Oberon wordt gekeken welk handelingsrepertoire past bij de onderscheiden groepen leerlingen in het instrument, op welke wijze het Kwadrant, de collegiale consultatie en intervisie bijdragen aan een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten in de klas en welke effecten het handelingsrepertoire heeft op de motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van leerlingen en het werkplezier van docenten.

Het onderzoek levert kennis op over hoe docenten op basis van de indeling van leerlingen in een Kwadrant en de bijbehorende aanpak, een effectief handelingsrepertoire kunnen ontwikkelen om maatwerkgericht te handelen in de klas.

Consortium bestaande uit: Stad College, Herbert Vissers College, Haemstede Barger Mavo, prof. dr. J.W.F. van Tartwijk (Universiteit Utrecht), E.A. Hilbink (Oberon B.V.), dr. D. Lockhorst (Oberon B.V.), dr. C. Oomen (Universiteit Utrecht).

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-505
Titel onderzoeksproject:  Maatwerk mogelijk!
Looptijd:01-06-2015 tot 30-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. J.W.F. van Tartwijk Universiteit Utrecht j.vantartwijk@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest