Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

In dit onderzoek gaan we de effecten na van het spelen van Interactieve Fictie (IF) op de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen in het vo.

IF is een game die louter uit tekst bestaat. De speler beweegt zich als een van de hoofdpersonages in een ruimte, voert dialogen, lost puzzels op en bepaalt het verloop van het verhaal. Docenten Engels en Nederlands van drie scholen voor voortgezet onderwijs nemen deel aan het onderzoek.

Voor Engels gaan we na of het in tweetallen spelen van IF effect heeft op leesbegrip en de woordenschat van leerlingen. Voor Nederlands gaan we na of het samen schrijven en programmeren van IF effect heeft op de schrijfvaardigheid van leerlingen. In beide gevallen gaan we na of IF effecten heeft op leermotivatie. Daarnaast onderzoeken we het verloop van de lessen en de rol van docenten. Het onderzoek draagt bij aan kennis over de toepasbaarheid van games in het talenonderwijs en de effecten op leerresultaten.

Consortium bestaande uit: Bonaventuracollege, St-Gregorius College, dr. M. Droop (Radboud Universiteit Nijmegen), I. Verheul (Game Onderwijs Onderzoek).

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-508
Titel onderzoeksproject:  Interactieve Fictie in het taalonderwijs
Looptijd:01-06-2015 tot 30-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M. Droop Radboud Universiteit Nijmegen m.droop@expertisecentrumnederlands.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Digitaal of schriftelijk toetsen
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Game Interactieve FictieInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.