Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Computergames worden steeds vaker gebruikt in onderwijs (game-based leren of GBL). Verschillende studies en reviews onderschrijven de mogelijkheden van GBL in het onderwijs, maar het is niet duidelijk welke karakteristieken GBL nu precies succesvol maken. Een argument voor het toenemende gebruik van GBL is dat het leerlingen intrinsiek kan motiveren waardoor ze meer tijd en inspanning besteden aan het spelen van de computer game en dus aan de leerinhoud. Een bijkomend effect is dat GBL kan leiden tot intuïtieve kennis, terwijl het expliciet kunnen maken van kennis juist belangrijk is. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij vmbo leerlingen die weinig gemotiveerd kunnen zijn voor moeilijke vakken zoals wiskunde waarbij de focus eerder ligt op het verwerven van oppervlakkige dan op diepe, conceptuele kennis.

De centrale onderzoeksvraag in dit samenhangende onderzoeksprogramma is hoe het leren met GBL effectiever gemaakt kan worden zonder dat dat ten koste gaat van de motivatie. Specifieke onderzoeksvragen hebben betrekking op kenmerken van GBL die leren en motivatie kunnen beïnvloeden. We kijken daarbij niet alleen naar de motivatie en aangeleerde kennis en vaardigheden, maar ook naar de leerprocessen en innovatieve (neuro)fysiologische manieren om deze te meten. De drie betrokken universiteiten hebben vijf kenmerken geïdentificeerd: reflectie (Universiteit Twente), nieuwsgierigheid (Universiteit Utrecht), controle, competentie en integratie van game play en leerstof (Universiteit Leuven). Of, en onder welke condities deze kenmerken effectief zijn, wordt in eerste instantie in de verschillende deelprojecten onderzocht.

Daarna wordt gekeken hoe combinaties van succesvolle kenmerken uit de verschillende deelprojecten de effectiviteit van GBL verder kunnen vergroten. Het uiteindelijke doel is te komen tot een framework van samenhangende ontwerprichtlijnen die leiden tot effectieve en motiverende GBL. Door de deelprojecten is een game ontwikkeld voor het vmbo rekenen/wiskunde onderwijs waarbinnen de verschillende interventies worden geïmplementeerd. Het gaat om een rekengame waarin leerlingen als vakantiekracht in een hotel taken moeten uitvoeren waarbij ze verhoudingsproblemen moeten oplossen (bijvoorbeeld fruitcocktails maken). Door de taken goed uit te voeren verdienen leerlingen geld waarmee ze een vakantie kunnen selecteren. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke meetinstrumenten ontwikkeld zoals een pre-posttoetsen een motivatievragenlijst. Momenteel worden de eerste experimenten uitgevoerd.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-900
Titel onderzoeksproject:  Play your way into math; the effects of learning math by gaming on (pre-)vocational students' math knowledge
Looptijd:01-10-2011 tot 31-03-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. A.J.M. de Jong Universiteit Twente a.j.m.dejong@utwente.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. J. ter Vrugte Msc Universiteit Twente j.tervrugte@utwente.nl
Dr. P.J.M. Wouters    

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Hoe bevorder je het kiezen van bèta-techniek?
Hoe maak je bèta-techniek populair?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Brede opleidingen en slagingskansen
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo - hbo
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Invloed taalvaardigheid op doorstromen
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Voorbereiding op beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (bpv): hoe bereiden mbo studenten zich goed voor?
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
Doorstroom groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Computergames wiskundeInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.