Effecten van het opleiden in de school

Geplaatst op 1 juni 2016

De actuele kennis over de effecten van Opleiden In De School (OIDS) is fragmentarisch en onvolledig (Onderwijsinspectie, 2007). In dit verband verrichte studies zijn hoofdzakelijk oriënterend en inventariserend van karakter. Empirische evidentie m.b.t. de effecten van OIDS op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de langs de weg van OIDS opgeleide docenten ontbreekt. Onderhavige longitudinale studie is erop gericht in deze leemte te voorzien. De belangrijkste beoogde en onvoorziene effecten van OIDS worden daarbij verklaard en modelmatig getoetst (LISREL). Het gaat daarbij om kwalitatieve en kwantitatieve effecten op docentniveau alsook op schoolniveau.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-09-802
Titel onderzoeksproject:  Effecten van het opleiden in de school
Looptijd:01-10-2010 tot 01-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. W.J.C.M. van de Grift Rijksuniversiteit Groningen w.j.c.m.van.de.grift@rug.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. B. Slof    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

leren van leerlingen basis-kader-beroepsgerichte leerweg
Leren leerlingen van het vmbo anders?
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]onderwijstoezicht
persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest