Effecten van het opleiden in de school

Geplaatst op 1 juni 2016

De actuele kennis over de effecten van Opleiden In De School (OIDS) is fragmentarisch en onvolledig (Onderwijsinspectie, 2007). In dit verband verrichte studies zijn hoofdzakelijk oriënterend en inventariserend van karakter. Empirische evidentie m.b.t. de effecten van OIDS op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de langs de weg van OIDS opgeleide docenten ontbreekt. Onderhavige longitudinale studie is erop gericht in deze leemte te voorzien. De belangrijkste beoogde en onvoorziene effecten van OIDS worden daarbij verklaard en modelmatig getoetst (LISREL). Het gaat daarbij om kwalitatieve en kwantitatieve effecten op docentniveau alsook op schoolniveau.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-09-802
Titel onderzoeksproject:  Effecten van het opleiden in de school
Looptijd:01-10-2010 tot 01-09-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. W.J.C.M. van de Grift Rijksuniversiteit Groningen w.j.c.m.van.de.grift@rug.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. B. Slof    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]onderwijstoezicht
persoonlijke ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest