PDD-NOS

PDD-NOS staat voor het Engelse Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified. Het is dus een pervasieve ontwikkelingsstoornis die niet anderszins omschreven is. Het is de restgroep van kinderen die niet het syndroom van Asperger hebben en bijvoorbeeld maar twee kenmerken van klassiek autisme. Eigenlijk is het een verlegenheidsdiagnose. Er zijn geen harde criteria voor. Richtlijnen zijn: 

  • Beperking of achterstand in de sociale interacties
  • Tekortkomingen in de (non)verbale communicatie of stereotiepe, zich herhalende gedragingen. 
Het gedragsbeeld is minder nadrukkelijk, maar dat wil niet zeggen dat deze kinderen er minder onder lijden. Ze worden helaas vaak overschat of negatief beoordeeld. 

Gerelateerd

Syndroom van Asperger
Het syndroom van Asperger: uitleg - kenmerken - tips
Arja Kerpel
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Autisme bij meisjes
´A-girl´, meisjes met autisme in het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete
Autisme en communicatie
Autisme en communicatie
Inge Verstraete
Autisme handleiding
Autisme - Een persoonlijke handleiding
Inge Verstraete
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Arja Kerpel
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Arja Kerpel
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie