Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2011

Geplaatst op 1 juni 2016

PIRLS 2011 is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in de prestatieverschillen op het gebied van begrijpend lezen tussen leerlingen in Nederland en leerlingen uit andere landen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in factoren die de individuele variatie in leesprestaties verklaren. Daartoe worden de leesprestaties van leerlingen gerelateerd aan achtergrondinformatie over de leerling, de thuissituatie van de leerling en de kwaliteit van het schoolcurriculum en het leesonderwijs in het bijzonder. Binnen de Nederlandse context worden eveneens de verschillen in leesprestaties onderzocht tussen leerlingen in groep 6 in de jaren 2001, 2006 en 2011.

De dataverzameling van PIRLS en TIMSS vielen in voorgaande onderzoeken in verschillende jaren, in 2011 verliepen de twee onderzoeken eenmalig gelijktijdig. Daardoor zijn de resultaten van PIRLS en TIMSS beschreven in één rapport. Hiermee is een volledig beeld geschetst van de prestaties van negen- en tienjarige Nederlandse leerlingen in de twee hoofdvakken in het basisonderwijs, namelijk lezen en rekenen. De resultaten geven een beeld van de leerprestaties van de leerlingen in het afgelopen decennium in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de andere deelnemende landen.

Voor de resultaten zie het eindrapport bij de publicaties hieronder.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-20-331
Titel onderzoeksproject:  Progress in International Reading Literacy Study
Looptijd:01-02-2009 tot 12-03-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. L.T.W. Verhoeven Radboud Universiteit Nijmegen l.verhoeven@pwo.ru.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]technisch lezen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest