Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk

Geplaatst op 1 juni 2016

Scholen worden gezien als een maatschappelijke hoeksteen voor wat betreft het initiëren, faciliteren en ondersteunen van leren. Toch hebben scholen het moeilijk bij het betrekken van leerlingen tijdens hun schoolcarrière en dit leidt, in sommige gevallen, tot uitval. Bovendien is er steeds meer erkenning dat belangrijke leerprocessen (ook) plaatsvinden buiten de school. Als zodanig, heeft leren in verschillende binnen- en buitenschoolse contexten onlangs aandacht gekregen in onderwijsonderzoek.

Bestaand onderzoek over deze kwestie is beperkt in twee opzichten: het behandelt deze kwestie eendimensionaal en het heeft de neiging om een normatief standpunt in te nemen. Recent onderzoek maakt gebruik van het concept van overgangen in deze kwestie met een aanpak in meerdere dimensies en empirisch gericht. Dit levert echter tegenstrijdige resultaten: sommige rapporteren continuïteit, of verbindingen, terwijl anderen discontinuïteit vinden en onderbrekingen in het leren. Het doel van deze studie is het systematisch bepalen van de factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van deze (dis)continuïteit en om na te gaan onder welke voorwaarden zelfs discontinuïteit leerpotentieel kan blijken te hebben. Wij streven ernaar om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden : 1) Welke factoren hebben ofwel continuïteit of discontinuïteit in het leren in binnenschoolse of buitenschoolse context? 2) Wat zijn de voorwaarden waaronder discontinuïteit kan worden opgelost en heilzaam voor studenten gemaakt worden?

De resultaten van dit onderzoek zullen uitmonden in een verklarende conceptueel kader dat leren ook gebeurt buiten enkele domeinen of instellingen, dat dit kan worden getest in groter empirisch onderzoek. Leerkrachten en scholen kunnen de resultaten gebruiken voor het opnieuw te ontwerpen hun leeromgevingen op een zodanige wijze dat ze kunnen aansluiten bij en beter te benutten van buitenschools leren.

Dit onderzoeksproject is in de afrondingsfase. Zie het nieuwsbericht met onderzoeksresultaten hieronder.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-243
Titel onderzoeksproject:  Connecting students' in and out-of-school learning: developing an explanatory framework
Looptijd:28-06-2013 tot 27-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. S.F. Akkerman Universiteit Utrecht S.F.Akkerman@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. L.H. Bronkhorst MSc Universiteit Utrecht L.H.Bronkhorst@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]brede school

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest