De onafhankelijkheid van de CvI’s

Geplaatst op 1 juni 2016

De CvI’s zijn onafhankelijke commissies die de vraag dienen te beantwoorden of een aangemelde leerling in aanmerking komt voor speciale onderwijszorg. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de bestuurlijke organisatie en de organisatorische werkprocessen van de CvI voorzien in de wettelijk vereiste onafhankelijkheid van de indicatiestelling. Tevens wordt nagegaan wat de perceptie van ouders is van de positionering van de CvI’s binnen de REC’s en in hoeverre de ouders de indicatiestelling als onafhankelijk van belangen van de verschillende betrokkenen ervaren.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-04-005
Titel onderzoeksproject:  De onafhankelijkheid van de CvI's
Looptijd:01-11-2004 tot 27-10-2006

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.M. Vergeer Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding M.M.Vergeer@uva.nl

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest