Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen - OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Kleuters met kinderpsychiatrische problematiek die in zogenoemde Behandel- en onderwijsgroepen (BeO) zowel onderwijs als behandeling krijgen, vertonen niet minder probleemgedrag dan kinderen die onderwijs en behandeling gescheiden krijgen. Wel is hun werkhouding in het vervolgonderwijs beter.
De Piloot, school voor cluster 4 onderwijs in Rotterdam en het centrum voor dagbehandeling van Stek Jeugdhulp zijn in 2007 gestart met een gezamenlijk onderwijs-zorg-aanbod. Kinderen van 4 tot 7 jaar met psychiatrische problemen verblijven in een Behandel-Onderwijsgroep (BeO), waar een pedagogische medewerker en een leerkracht hun geïntegreerd onderwijs en behandeling bieden.
In deze studie zijn 91 kinderen gedurende twee jaar gevolgd om te onderzoeken of de combinatie van zorg en onderwijs in de BeOgroep een positief effect heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-/cognitieve ontwikkeling. Vier BeO-groepen werden vergeleken met vier controlegroepen die een dagdeel onderwijs en een dagdeel behandeling kregen. Alle kinderen bezochten het centrum voor dagbehandeling.
De kinderen die een dagbehandeling volgden, vertoonden na twee jaar significant minder kinderpsychiatrisch probleemgedrag. Er is daarin echter geen verschil tussen de kinderen uit de BeO-groepen en de controlegroepen.
Wel hebben de BeO-kinderen een significant betere werkhouding in het vervolgonderwijs. Bij de BeO-kinderen verbetert de werkhouding nadat ze het centrum voor dagbehandeling hebben verlaten, bij de controlegroepen verslechtert de werkhouding juist. Een verklaring is volgens de onderzoekers dat de kinderen meer met onderwijs in aanraking zijn gekomen. De hele dag is er een leerkracht aanwezig en bij de controlekinderen slechts een halve dag. Op het gebied van ander schoolgedrag, zoals aangenaam gedrag, emotionele stabiliteit en sociale competentie zijn geen verschillen gevonden tussen de BeO-groepen en de controlegroepen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08063
Titel onderzoeksproject:  BeO samenvatting in projectvorm
Looptijd:01-09-2009 tot 31-08-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
P. Bijloo De Piloot, school voor cluster-4 onderwijs p.bijloo@depiloot.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. H. van der Stege CED-Groep  
drs. C. van der Linden CED-Groep  
drs. E. Rietveld CED-Groep  

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]gedragsstoornissen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest