Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs - een review

Geplaatst op 1 juni 2016

De manier waarop leraren en scholen omgaan met cognitieve verschillen tussen leerlingen is één van de belangrijkste kenmerken waarmee sterke scholen zich van zwakke scholen onderscheiden. De ene leraar, de ene school maakt daarin andere keuzes dan de andere leraar, de andere school. De keuzes kunnen betrekking hebben op het na te streven doel, op de groeperingsvorm, op de hoeveelheid en de inhoud van de instructie, op het tempo en op de mate van verantwoordelijkheid die aan de leerlingen wordt geboden. De relevantie van deze thematiek neemt verder toe met het huidige onderwijsbeleid waarbij zoveel mogelijk leerlingen een plek in het regulier onderwijs moeten krijgen.
Resultaten van eerder uitgevoerde reviews en onderzoeken naar effecten van differentiatie zijn niet erg overtuigend en consistent. Dit kan te maken hebben met de verschillende doelen die men met differentiatie nastreeft; convergente of juist divergente doelstellingen.
De voorgestelde review levert een toegankelijke publicatie op die gericht is op (aankomende) leraren en geeft een overzicht van (inter)nationaal empirisch bewijs voor (differentiële) effecten van verschillende keuzes die in de Nederlandse onderwijspraktijk met betrekking tot differentiatie worden gemaakt en van de theoretische basis onder die keuzes. De publicatie vult de leemte op die er bestaat tussen de vele praktische publicaties die er momenteel voor (aankomende) leerkrachten en beleidsmakers op de markt zijn en de wetenschappelijke publicaties op dit terrein.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-612
Titel onderzoeksproject:  Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs - een review
Looptijd:01-02-2012 tot 19-07-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. R.J. Bosker Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde r.j.bosker@rug.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Kleuters combinatieklas gezamenlijke instructie
Kleuters in een combinatieklas: gezamenlijke instructie of apart?
Zingend lezen en de invloed daarvan op kleuteronderwijs
Zingend of zoemend lezen: heeft dit impact op kleuteronderwijs?
Manieren differentieren leerrendement volwassenen
Volwasseneneducatie: Hoe verhoog je leerrendement door differentiatie?
Invloed zelf kiezen op motivatie vo bovenbouw
Zelf kiezen van het instructieniveau: welke invloed heeft dat?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Versnellers op het mbo
Versnellen op het mbo: hoe organiseer je dat?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
[extra-breed-algemeen-kolom2]differentiatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest