Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden

Geplaatst op 1 juni 2016

Een algoritmische versie van de theorie die aan de Nederlandse werkwoordspelling ten grondslag ligt, is de meest succesvolle manier om kennis over de spelling van de Nederlandse werkwoorden te verwerven, maar dit leidt niet tot aanvaardbaar niveau. Drie potentiële bronnen hiervoor zullen worden onderzocht: (1) de complexiteit van de betrokken grammaticale begrippen, (2) de wijze waarop men gebruik maakt van de grafiek met het algoritme tijdens de training en (3) het onvermogen om de algoritmische redenering te onthouden. Vergelijking van een intensieve en een minder intensieve training van grammaticale begrippen en spellingvaardigheid zal uitwijzen of de eerste (1) de essentie is van het probleem. Alternatief, kan het feit dat het algoritme gedurende de trainingsperiode (2) zichtbaar aanwezig is, het effect van training verminderen. Geleidelijke afname van de visuele beschikbaarheid van de grafiek kan helpen dit in het geheugen op te slaan. Bovendien kan een algoritmische manier om te bepalen hoe je werkwoorden spelt, te langzaam zijn voor gevorderde schrijvers (3). Strategieën voor training en verkorting zullen in de laatste fase van instructie voor werkwoordspelling worden onderzocht. Het gebruik van een set van afgekorte algoritmen, met minder tussenstappen, zal vergeleken worden met het gebruik van een strategie op basis van voorbeelden. Het doel van algoritmische instructie is om deskundigen te trainen. Als enkele van bovenstaande benaderingen leiden tot betere resultaten, kan kan dit leiden tot een manier om op deze wijze een aanvaardbaar niveau van spelling te bereiken aan het einde de lagere school: goede spelling van ten minste 80% van de werkwoorden bij ten minste 80% van de leerlingen in plaats van de huidige score van 60 tot 70%.

Drieëntwintig verschillende scholen zijn inmiddels bezocht. De leerlingen hebben gewerkt met speciaal ontwikkelde werkboekjes om een verdieping van de instructie en een verlengde inoefening te bereiken, en hun ontwikkeling is met behulp van dictee-afnames gevolgd. Van de derde manier zijn voorlopige resultaten bekend. Deze wijzen in de richting van een grotere vooruitgang in het werkwoordspellingsniveau bij het gebruik van een verkort algoritme.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-803
Titel onderzoeksproject:  The algorithmic approach to Dutch verb spelling in between phases of preparation and conclusion
Looptijd:16-03-2012 tot 24-03-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. A.H. Neijt Radboud Universiteit Nijmegen a.neijt@let.ru.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M.W.J.E. Peters MA    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Didactiek van werkwoordspelling in bo
Hoe leer je effectief de werkwoordspelling aan?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Verrijking voor lezende kleuters
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Leerprincipes leren lezen en spellen
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Algoritmische benadering spelling
Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Algoritmische benadering spellingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.