Portfolio

Met een portfolio wordt in het algemeen een verzameling van werken of verwezenlijkingen van iemand bedoeld. Bijvoorbeeld een map met tekeningen/schilderwerk van een artiest.


Er zijn ook portfolio’s met educatieve doelen. Hierin neemt de leerling doelen op voor zichzelf en doet daarvan weerslag in de portfolio. Het 'moderne' portfolio is een (soms digitale) persoonlijke map met een inventarisatie van persoonlijke vaardigheden onderbouwd met bewijzen, afgemeten aan een standaard, met daarbij een persoonlijk stappenplan.


Vooral vanuit het beroepsonderwijs is het werken met portfolio’s bekend geworden. Het tot zich nemen van kennis werd minder belangrijk dan het hebben van competenties. Bovendien maakt men door gebruik van een portfolio leerlingen zélf verantwoordelijk voor hun leerproces.


Ook in het basisonderwijs kan men werken met het portfolio. Op die manier is er meer samenwerking tussen leerkracht en leerling. De leerkracht bepaalt niet alleen de leerdoelen, maar kinderen verzamelen leerervaringen en vertellen zelf hun verhaal hierbij. Ook bedenken zij hoe zij een leerervaring  in het portfolio kunnen vastleggen.


Door een portfolio wordt een kind eigenaar van zijn eigen leerproces en krijgt zelf verantwoordelijkheid hierover. Leren is niet langer een passieve taak voor een kind.
 

Gerelateerd

Formatieve Assessment
Formatieve Assessment
Rotterdam
Bazalt 
Het lerarenregister
Het lerarenregister - instrument voor een professionele beroepsgroep
Korstiaan Karels
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Cyclus HGW
De cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan
Arjan Clijsen
Gepersonaliseerd leren
Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren
Tijl Rood
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
Beleid hoogbegaafdheid
Slim beleid - Beleid rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel

E-portfolio’s
Dragen e-portfolio’s in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
Ontwikkeling van kinderen bij loslaten leerstofjaarklassensysteem
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklassensysteem?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing – reviewstudie
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
Zelfregulering po/vo
Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs
Beoordeling eigen leren
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen
Begeleiden reflectie pop
Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van de competentieontwikkeling van leerkrachten
Zelfreflectie
Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties?
Zelfbeoordeling leraren
Effecten van zelfbeoordeling op de professionele ontwikkeling van leraren
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.