Zorgstructuur

De zorgstructuur omvat alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat de zorgleerlingen optimaal profiteren van het zorgaanbod binnen de school. Hier hoort ook de procedure bij om de zorgleerlingen te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen. De overheid heeft deze procedure gestimuleerd om zo de uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs te remmen. Ook het structurele overleg tussen leerkracht en intern begeleider over de leerlingen hoort bij de zorgstructuur. De school moet een goede verdeling hebben van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de zorg. De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de groep.

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
Probleemgedrag in gradaties
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
Kees van Overveld
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs – kengetallen vervolgmeting
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
Hulpstructuur rond leraar
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Prestaties loopbanen zorgleerlingen
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen
Op zoek naar...
Op zoek naar passend onderwijs
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren