Leerlingenzorg

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen. Een goede leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Daarvoor is het van belang dat hij inzicht heeft in de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Op basis van de signaleringsgegevens bepaalt hij de aard van de zorg voor de leerling. De uitvoering van de zorg gebeurt planmatig. De leerkracht evalueert regelmatig of de zorg effect heeft. 

Gerelateerd

Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis
Signaleren
Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben
Arjan Clijsen
Probleemgedrag in gradaties
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
Kees van Overveld
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels
Cyclus HGW
De cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan
Arjan Clijsen
Onderwijsbehoeften
Het benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften.
Arjan Clijsen
Counseling vervolggesprek
Leerling zoekt eigen oplossing: counseling vervolggesprek
Dirk van der Wulp
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels