Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk

Geplaatst op 1 juni 2016

Er bestaat in Nederland grote onduidelijkheid over effectieve aanpak van pesten door scholen. Tientallen programma’s claimen pesten op scholen terug te kunnen dringen, maar deze claims zijn in de meeste gevallen niet empirisch onderbouwd.
Doel van dit onderzoeksproject is de effecten van 10 veelbelovende anti-pestprogramma?s op pesten en gepest worden te toetsen in de Nederlandse onderwijspraktijk, volgens de meest rigoureuze wetenschappelijke standaarden. Hiertoe worden de effecten van de tien programma’s getoetst door schoolklassen willekeurig toe te wijzen aan een programma of een wachtlijst, en zorgvuldig na te gaan of pesten en gepest worden meer afnemen met dan zonder een programma. Daarnaast worden bestaande gegevens over zeven van de tien programma’s geanalyseerd.
Bijkomend lange-termijn doel is het opzetten van een online systeem om blijvend efficiënt en laagdrempelig de effectiviteit van anti-pestprogramma’s te kunnen monitoren.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-781
Titel onderzoeksproject:  Wat Werkt Echt Tegen Pesten? Cluster-gerandomiseerde trials van effectiviteit in de schoolpraktijk
Looptijd:01-05-2015 tot 31-05-2017

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. B. Orobio de Castro Universiteit Utrecht B.Castro@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Effectieve anti-pest methode
Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Toetsing anti pestprogrammaInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.