Joep Derkx

Bestuurder - consultant - assessor - coach

Website: DAG IKC
LinkedIn profiel Joep Derkx

Talenten benutten

Joep Derkx wil kinderen mogel­ijkhe­den bieden om talenten te benutten, zodat zij kunnen uitgroeien tot  evenw­ichtige mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan omgeving en maats­chapp­ij. Hierbij heeft hij alle kinderen voor ogen, zonder beper­kingen van herkomst.

Leiding geven

Als leidi­nggev­ende wil Joep omgevingen voor kinderen inrichten om kansen voor talent te creëren. Zijn werkf­ormule is: betro­kkenh­eid x motivatie = opbrengst met eigen­aarsc­hap.

Als leidi­nggev­ende is Joep Derkx zichtbaar en bereikbaar voor de organ­isatie. Hij kenmerkt zich in zijn optreden als kalm en humor­istis­ch. 

Kernkwaliteiten

Kernk­walit­eiten van Joep zijn: daadkracht en sturend, verbinden, onder­zoeken, betro­uwbaa­rheid en consc­iënti­eus.


Artikelen van deze auteur

Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in relatie, competentie, autonomie
Joep Derkx


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest